Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Doba postní, Velikonoce

Doba postní, Velikonoce

 

 

Jeruzalémské listy - ZÁHADA PRÁZDNÉHO HROBU ?!

metodický materiál, ve kterém se společně můžete zamyslet nad událostmi Ježíšova vzkříšení. 

Program pracuje s fiktivními bulvárními novinami – Jeruzalémskými listy, které jsou plné článků o „kauze prázdný hrob“, tedy o alternativních vysvětleních, proč byl Ježíšův hrob prázdný…  

Prozkoumejte s dětmi tyto zásadní události a otázku vzkříšení a naučte se společně rozkrýt principy desinformací.

Nabízený materiál obsahuje dvě přílohy:

Jeruzalémské listy s pracovními listy a metodiku


 

Nebeské království je jako... Postní lapbook 2023

Úvod
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
6. týden
Obrázkové Přílohy ZDE

 


 

Kde jsi? Postní doba 2022

Milí rodiče, nabízíme vám a vaším dětem program nejen na dobu postní. Jedná se o program pro šest setkání. Záleží na vás, zdali-si program rozvrhnete do  šesti postních týdnů a každý týden se budete věnovat jedné postavě nebo zvolíte jiný časový harmonogram. Každé setkání se věnuje jedné biblické postavě, která se setkala s Ježíšem a s Jeho bezpodmínečnou láskou. Každé toto setkání nám může být inspirací, jak zahlédnout sám sebe pohledem nekonečné, bezpodmínečné Boží lásky a přijetí. 
Více o programu se dočtete v příloze „Kde jsi – Průvodce programem“. 

postní

Malá duchovní obnova pro rodiny 2021

Textové poleImage result for Symbol svaté Trojice

postní

VIDEA

postní

Křížová cesta s apoštolem Pavlem

omalovánkyOmalovánky pro děti – Křížová cesta

Křížová cesta pro děti ve formě omalovánek vznikla ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě. Více ZDE

postní

Postní doba - nápady z KC Brno. Více ZDE

postní

postníPostní doba nápady z webu Děti víra.cz. Více ZDE

postní

Postní kapky. Více ZDE

postní

VeronikaZe smyslu postní doby (příprava na Velikonoce) vyplývají témata, která jsou pro ni zvláště vhodná:

 • Křest - postní doba je také obdobím přípravy na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Symbolika vody v liturgii, Vyznání víry, smrt a dar věčného života
 • Půst - úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (srov. Mt 4,2; Lk 4,1n). Biblické události včetně starozákonních předobrazů (půst Mojžíže na Sinaji Ex 34,28; proroka Elijáše cestou k hoře Chorebu 1 K 19,8; 40 roků putování Izraele pouští), duchovní smysl vyjádřený v liturgii Popeleční středy; aktualizace pro dnešní život (smysl ztišení, modlitba, zpytování svědomí, almužna, skutky milosrdenství apod.) Podrobněji viz článek Postní doba - cesta k Velikonocům (Jan Šlégr, Cesty katecheze č. 1, 2009).
 • fialová barva postní doby vyjadřuje postoj kajícnosti. Témata: hřích, pokání, Boží milosrdenství (žehnání, exorcismus), Ježíšova oběť, dar odpuštění, svátost smíření. 

Máři MagdalenaProgramy vhodné pro katechezi ve společenství
Program č. 1: téma Vyznání víry
Program je určen pro děti nejméně od 10 let, pro mladé a dospělé, kteří se v něm seznámí s různými formulemi vyznání víry. Cílem programu je nabídnout jinou cestu k porozumění významu Kréda, a to na základě seznámení se s tradicí východních církví - ikonostasem, který zobrazuje dějiny spásy a jejich zpřítomňování při slavení liturgie. Program obsahuje scénář dvou setkání.
Přílohy k programu:

Program č. 2: téma Vyznání víry
Vhodný pro mladé lidi a dospělé, z části lze upravit a zjednodušit i pro starší děti. 

Program č. 3: téma Příprava na obnovu křestních slibů

Program č. 4: téma Voda v dějinách spásy
Program ve variantách pro děti, mladé lidi i dospělé zaměřený na přípravu k obnově křestních slibů. Pomůcky k tématu "voda v dějinách spásy".

Program č. 5: téma Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu
Program je určen pro mladé a je založen na práci s biblickým textem Ex 14. Účastníci katecheze se seznámí i s historií obřadů křesťanské iniciace.

Kající bohoslužby
Scénář ke kající bohoslužbě pro rodiny s dětmi včetně přílohy s biblickými texty k tématu Pokání.

Jednotlivé pomůcky

 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů lze stáhnout tyto pomůcky:

 • tabulku s přehledem obřadů křesťanské iniciace, jak probíhala přibližně ve 3. století
 • tabulku křestních symbolů a popis jejich významu (včetně již nepoužívaných)
 • prezentaci "Abrahám - Jak žít víru dnes" k programu s mladými lidmi

 Symboly v obřadech křesťanské iniciace najdete:

 • pracovní list s fotografiemi obřadů křesťanské iniciace dospělých s komentářem
 • prezentaci v powerpointu na stejné téma

Programy pro rodiny s dětmi ve farnosti


 

Svatý týden 

 1. Píseň o Kristově utrpení  
 2. Svatý týden v obrazech - puzzle 
 3. Biblická pátrání - Poslednívečeře 
 4. Velikonoce nejen pro děti 
 5. "Události Svatého týdne podle evangelia - přehled"Tabulka obsahuje: název události, odkaz na biblický text, osoby (aktéry události), symboly a sloupec "souvislost se životem", která je vyjádřena v krátkých heslech. Na stejné adrese je umístněn i soubor "Metody práce s texty", který obsahuje několik desítek metod vhodných pro různé věkové skupiny a k různému účelu.
 6. Ježíš Kristus. Při prezentaci velikonočních událostí žákům ve školách, při veřejných programech nebo zájemcům o křest je třeba představit osobu Ježíše z různých úhlů pohledu. Nabízíme dvě metodiky pro cca 45 minutový program (doporučujeme i delší čas). Jedná se o scénáře: 
  Ježíš v evangeliích. Program byl napsán pro středoškoláky, lze jej zjednodušit pro starší děti nebo využít s dospělými. Vychází z evangelia odkud je vybráno osm pohledů na Ježíše. Cílem je vzbudit zájem o jeho osobu a objevovat jeho poslání. 
   Ježíš v proměnách staletí. Východiskem k scénáři je publikace prof. Jaroslava Pelikana Ježíš v proměnách staletí. Autor v ní nabízí různé obrazy Ježíše Krista, jak byl vnímán v jednotlivých epochách dějin lidstva.
 7. Ježíšovo odsouzení a smrt.
  Práce s obrazem. Metodika pro mladé a dospělé lidi. Původně vznikla pro vstupy do škol k žákům středních škol. Scénář je zpracovaný podle italské přiručky MAZZARELLO, M. L.; TRICARICO, M. F. Il mistero della Pasgua. Eledici, Torino, 2004. Pracuje se s mozaikou italské Ravenny, gotickou miniaturou a antickým obrazem ukřižovaného Krista z 8. stol.
 8. Křížová cesta (Via dolorosa)Powerpointová prezentace má žáky nebo účastníky katecheze seznámit s projevy úcty k Ježíši, který nesl kříž z pevnosti Antonia, kde sídlil římský prokurátor, na pahorek Golgota (nazývaný též Kalvárie), na němž byl ukřižován. Fotografie v prezentaci byly pořízeny v několika posledních letech a zachycují jednotlivá tzv. zastavení. Křížová cesta je též oblíbeným námětem umělců. V této prezentaci se setkáte s obrazy akademických malířů Vladimíra Komárka a Jiřího Fikara. Ke stažení mezi přílohami této stránky.
 9. Jeruzalém a události Svatého týdne. Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy.  
  V metodice Jeruzalem_METODIKA najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 
Téma ke katecheziPopisKe stažení
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma; Poslední večeře s apoštoly, Ježíšovo zatčení, odsouzení, smrt a vzkříšeníKatecheze s dětmi předškolního věku. Je možné upravit i pro starší. Základní pomůckou je model Jeruzaléma z kostek postavený na půdoryse, který si zhotovíte pomocí souboru . Označte si pomocí kartiček s názvy tato místa: večeřadlo, Getsemanská zahrada, chrám, pevnost Antonia, Herodův palác, Kaifášův palác, Golgota a Ježíšův hrob. Ježíšova cesta z večeřadla až na Golgotu a jeho vzkříšení je prezentováno jako jedna velká událost a svědectví Ježíšovy lásky k nám. Jeruzalem_pudorys.jpg (904,3 kB)
Text vyprávění k výrobě knížečky pro děti
Poslední večeřePři prezentaci poslední večeře malým dětem doporučujeme vyrobit si překližky nebo z kartonu jeho malý model se stolkem a pořídit si 13 figurek (Ježíš a apoštolové). Dále potřebujeme chléb a kalich s vínem a biblický text.Metodika pro děti předškolního věku
Biblický text k výrobě knížečky pro děti
Četba o velikonoční události, využití plánku Jeruzaléma Určeno starším dětem, dospívajícím i dospělým. Postup je uveden ve společné metodice nad tabulkou. Jeruzalem_planek.jpg (306,8 kB). K lilustraci slouží soubor s fotografiemi míst: Jeruzalem_fotografie.pdf (1181868).
Práce s obrazyDidaktické katechetické obrazy Guerrina Pery k událostem Svatého týdne. Obrazy a metodika ke stažení na této  stránce.

Video