Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - ***

***

"Rodina, to je první řád, na kterém spočívá celá společnost i všechny její instituce, a tento řád nezaložil sv. Benedikt, sv. Dominik, sv. Jan Bosco apod., ale sám Bůh ráje.
Je to tedy nejstarší a nejpočetnější řád božského původu.

Je to regule, řehole, ta když se věrně zachovává, je zárukou všeho dobra."   
                                                                                                                           P. Ambrož Svatoš

 

Srdečně Vás vítáme na stránkách Centra pro rodinu Biskupství královéhradeckého. Posláním našeho centra je pomáhat rodinám  prožívat co nejplněji své vztahy a v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů.

Rodina

Se zkušenými lektory a doprovázejícími se naše Centrum pro rodinu snaží přispět k co možná nejplnějšímu a nejpravdivějšímu prožívání svátosti manželství a k praktickému životu z víry. Přípravu na život v manželství považujeme za důležitou, pořádáme ji proto dvakrát ročně.  

Centrum pro rodinu spolupracuje s obdobnými centry ostatních biskupství, které zastřešuje Národní centrum pro rodinu. Společné internetové stránky mají adresu www.rodiny.cz.

Život bez Boha a bez jeho pomoci je pro křesťana těžko představitelný. Křesťan spoléhá na Tvůrce svého života. V důvěrné odkázanosti se tak rodí a prohlubuje vzájemnost a jednota. Rodina je viditelným principem této jednoty a vzájemnosti, "buňkou", která je základem každého dalšího života a tvoření. Církev je pak domovem - putujícím pokladem, ve které nás Bůh sjednocuje a tajuplně na našich životních poutích nese. I v těch nejhorších časech, navzdory všem lidským chybám a omylům, se na ni můžeme spolehnout. Je totiž zázrakem, který máme stále před očima. 

Vše dobré Vám za naše Centrum pro rodinu přeje a ze srdce žehná
jáhen Andy Loos


Centrum pro rodinu
Biskupství královéhradecké

Velké náměstí 32
500 01  Hradec Králové

Email: crhk [at] bihk.cz 
Tel.: 495 063 430