Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - ***

***

Rodina, to je první řád, na kterém spočívá celá společnost i všechny její instituce, a tento řád nezaložil sv. Benedikt, sv. Dominik, sv. Jan Bosco apod., ale sám Bůh ráje. Je to tedy nejstarší a nejpočetnější řád božského původu. Je to regule, řehole, ta když se věrně zachovává, je zárukou všeho dobra.    P. Ambrož Svatoš

Rodina

Posláním Centra pro rodinu je pomáhat rodinám  prožívat co nejplněji své vztahy a také podat pomocnou ruku při řešení problémů.

Se zkušenými lektory a doprovázejícími se snažíme přispět k co možná nejplnějšímu a nejpravdivějšímu prožívání svátosti manželství a k praktickému životu z víry. Přípravu na život v manželství považujeme za důležitou (pořádáme ji dvakrát ročně). Nabízíme také možnost individuální přípravy (LEKTOŘI): https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu-1/seznam-lektoru

Spolupracuje s ostatními centry, které zastřešuje Národní centrum pro rodinu. Společné internetové stránky mají adresu www.rodiny.cz.

Život bez Boha a bez jeho pomoci je pro křesťana těžko představitelný. Křesťan spoléhá na Tvůrce svého života. V důvěrné odkázanosti se tak rodí a prohlubuje vzájemnost a jednota. Rodina je viditelným principem této jednoty a vzájemnosti, "buňkou", která je základem každého dalšího života a tvoření. Církev je pak domovem - putujícím pokladem, ve které nás Bůh sjednocuje a tajuplně na našich životních poutích nese. I v těch nejhorších časech, navzdory všem lidským chybám a omylům, se na ni můžeme spolehnout. Je totiž zázrakem, který máme stále před očima. 

Centrum pro rodinu je zde pro vás...