Centrum pro rodinu - Vítejte

Vítejte

"Rodina, to je první řád, na kterém spočívá celá společnost i všechny její instituce, a tento řád nezaložil sv. Benedikt, sv. Dominik, sv. Jan Bosco apod., ale sám Bůh ráje. Je to tedy nejstarší a nejpočetnější řád božského původu. Je to regule, řehole, ta když se věrně zachovává, je zárukou všeho dobra."                                                                   P. Ambrož Svatoš

"Pravda, která je od Boha, nás nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, podpírá a odpouští nám."                                                                                                                                                   Papež František

"Patris corde - Otcovským srdcem"                                          (apoštolský list věnovaný sv. Josefovi)

Srdečně Vás vítáme na stránkách Centra pro rodinu Biskupství královéhradeckého. Posláním našeho centra je pomáhat rodinám  prožívat co nejplněji své vztahy a v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů. V době epidemiologických opatření bychom Vás rádi povzbudili pořádáním nejrůznějších akcí alespoň formou, která nám je mmt. umožněna.


Boží rodina
Centrum pro rodinu

Se zkušenými lektory a doprovázejícími se naše Centrum pro rodinu snaží přispět k co možná nejplnějšímu a nejpravdivějšímu prožívání svátosti manželství a k praktickému životu z víry. Přípravu na život v manželství považujeme za důležitou, pořádáme ji proto dvakrát ročně (jarní a podzimní běh).  

Centrum pro rodinu spolupracuje s obdobnými centry ostatních biskupství, které zastřešuje Národní centrum pro rodinu. Společné internetové stránky mají adresu www.rodiny.cz.

Jsme si vědomi, že rodiny prožívají náročné období. Svět změnil svou tvář a my žijeme v době roušek, testování a očkování. Celosvětově bojujeme s nemocí, která nás omezuje v našich životech. Taková je realita života. Možná však, že právě teď, o to více, můžeme přilnout k nepomíjivým hodnotám a zamyšlením se nad životem jako takovým...

Život bez Boha a bez jeho pomoci je pro křesťana nemyslitelný. Křesťan spoléhá na Tvůrce svého života a směřuje k Němu. V Ježíši Kristu, s Ním a v Něm. V důvěře se rodí modlitba či v modlitbě se rodí důvěra, která roste a dozrává až k samotnému odevzdání se do Boží náruče. Taková je víra a smysl bytí křesťana - totiž víra a naděje na věčný život ve společenství s Bohem a bližními. Evangelium, kterého se nám i v naší moderní době dostává, je tou nejkrásnější nadějí a pravdou, která nás prostupuje. Nemůžeme podat větší svědectví o Ježíši, než svým vlastním životem. Tím, že s Ním budeme doopravdy žít. Pak to bude Jeho láska, která v nás zazáří pro druhé.

Vyprošujme si navzájem požehnání a zkusme v této složitější době -  "zářit" jeden druhému. S úsměvem a radostí. Obzvláště v rodinách - a my všichni jsme jednou velkou Boží rodinou a společenstvím - povzbuzujme jeden druhého. Držme při sobě a nerozdělujme se. Pamatujme na to, že Bůh vždy sjednocuje. Ďábel, nepřítel spásy, rozděluje. To nám může být téměř praktickou radou i nápovědou pro rozlišování a rozhodování se v nejrůznějších životních situacích. Ve světle víry a rozumu, kdy na prvním místě by měla být vždy láska k bližnímu.

Církev, putující poklad, ve které nás Bůh sjednocuje, nás vždy ponese. I v těch nejhorších časech, navzdory všem lidským chybám a omylům, se na ni můžeme spolehnout. Je totiž zázrakem, který máme stále před očima. 

Srdečně, s vděčností za Vás a s přáním hezkého prožívání ADVENTU, všeho dobrého za naše Centrum pro rodinu Vám žehná

jáhen Andy Loos

Centrum pro rodinu je zde pro Vás :-).

 

 

 


Kontakt

Biskupství královéhradecké  - Centrum pro rodinu

Velké nám. 32

500 01  Hradec Králové

crhk [at] bihk.cz 

Tel.: 495 063 430