Centrum pro rodinu - Vítejte

Vítejte

"Rodina, to je první řád, na kterém spočívá celá společnost i všechny její instituce, a tento řád nezaložil sv. Benedikt, sv. Dominik, sv. Jan Bosco apod., ale sám Bůh ráje. Je to tedy nejstarší a nejpočetnější řád božského původu. Je to regule, řehole, ta když se věrně zachovává, je zárukou všeho dobra."                                                                                                                       P. Ambrož Svatoš

Srdečně Vás vítáme na stránkách Centra pro rodinu Biskupství královéhradeckého. Posláním našeho centra je pomáhat rodinám  prožívat co nejplněji své vztahy a v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů. 

Velikonoce 2022
Centrum pro rodinu - Velikonoce 2022

Se zkušenými lektory a doprovázejícími se naše Centrum pro rodinu snaží přispět k co možná nejplnějšímu a nejpravdivějšímu prožívání svátosti manželství a k praktickému životu z víry. Přípravu na život v manželství považujeme za důležitou, pořádáme ji proto dvakrát ročně (jarní a podzimní běh).  

Centrum pro rodinu spolupracuje s obdobnými centry ostatních biskupství, které zastřešuje Národní centrum pro rodinu. Společné internetové stránky mají adresu www.rodiny.cz.

Život bez Boha a bez jeho pomoci je pro křesťana nemyslitelný. Křesťan spoléhá na Tvůrce svého života a směřuje k Němu. V Ježíši Kristu, s Ním a v Něm - ve vzájemnosti a odkázanosti. V důvěře se rodí modlitba či v modlitbě se rodí důvěra, která roste a dozrává až k samotnému aktu odevzdávání se do Boží náruče. Taková je víra a smysl bytí křesťana - totiž víra a naděje na věčný život ve společenství s Bohem a se sebou navzájem. Evangelium, kterého se nám i v naší moderní době dostává, je tou nejkrásnější nadějí a Pravdou, která je s námi. Nemůžeme podat větší svědectví o Ježíši, než svým vlastním životem. Tím, že s Ním budeme doopravdy žít. Tedy, že se o to budeme snažit svým životem. Pak to může být Jeho láska, která v nás zazáří pro druhé.

Vyprošujme si navzájem požehnání a zkusme v této stále složitější době -  "zářit" jeden druhému. S úsměvem a radostí. Obzvláště v rodinách - a my všichni jsme jednou velkou Boží rodinou a společenstvím - povzbuzujme jeden druhého. Držme při sobě a nerozdělujme se. Pamatujme na to, že Bůh vždy sjednocuje. Ďábel, nepřítel spásy, rozděluje. To nám může být téměř praktickou radou i nápovědou pro rozlišování a rozhodování se v nejrůznějších životních situacích. Ve světle víry a rozumu, kdy na prvním místě by měla být vždy láska k bližnímu.

Církev, putující poklad, ve které nás Bůh sjednocuje, nás vždy ponese. I v těch nejhorších časech, navzdory všem lidským chybám a omylům, se na ni můžeme spolehnout. Je totiž zázrakem, který máme stále před očima. 

Srdečně, s vděčností za Vás a s přáním požehnaného velikonočního období Vám za naše Centrum pro rodinu přeje a žehná

jáhen Andy Loos

 

 

 

 


Centrum pro rodinu
Biskupství královéhradecké

Velké náměstí 32
500 01  Hradec Králové

Email: crhk [at] bihk.cz 
Tel.: 495 063 430