Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Duchovní služba v armádě a ve vězení - Vězeňská duchovní služba – Ecumenical Prison Chaplaincy

Vězeňská duchovní služba – Ecumenical Prison Chaplaincy

Ve věznicích i vazebních věznicích jsou poskytovány duchovní služby ve smyslu zákonných předpisů. Zajišťují je profesionální duchovní – vězeňští kaplani i dobrovolní duchovní. Duchovní služba je v českých věznicích zásadně ekumenická a mohou se na ní podílet všechny církve, které jsou v České republice registrovány s právem služby ve věznicích.

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovila souhlas Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby a patří do deseti různých církví. V současnosti pracuje 43 vězeňských kaplanů z 11 různých církví ve 34 věznicích a vazebních věznicích. Kaplani jsou organizačně odpovědni řediteli své věznice, po stránce metodické hlavnímu kaplanovi vězeňské služby a jeho zástupci. Kromě organizování a realizace duchovní služby v místních podmínkách se podílejí rovněž na vytváření a aplikaci výchovných programů, vedoucích k hodnotové změně klientů. Kaplani slouží rovněž svým spoluzaměstnancům a jsou poradci ředitelů svých věznic v oblasti etiky a církevní a náboženské problematiky.

www.vscr.cz

Duchovní služba v Armádě České republiky

Byla zřízena rozkazem ministra obrany České republiky Michala Lobkowicze č. 19. ze dne 3. června 1998 a tento rozkaz nabyl účinnosti 22. června 1998.


Na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí byl v resortu obrany ustanoven hlavní kaplan, který zahájil praktické naplňování této dohody u jednotek ozbrojených sil České republiky.

https://www.acr.army.cz/struktura/generalni-stab/osobni-stab/duchovni-sluzba-acr-12264/