Diecézní centrum pro mládež - Kdo jsme:

Kdo jsme:

Jsme zde pro všechny mladé lidi. Doprovázíme je na cestě jejich růstu a dozrávání, hledání a nacházení Boha, aby skrze konkrétní život z víry byli svědectvím dobra a nadějí pro tento svět.

Snažíme se posílit duchovní život mladých lidí, vychovávat ke svědectví, ke službě, k zodpovědnosti, k pravdě a k radosti být mladým křesťanem. Pořádáme různé akce zaměřené na rozvoj osobnosti v oblastech náboženství, mezilidských vztahů, vnímání krásy a umění. To vše skrze život ve společenství, modlitby, diskuse, pomocí her, přednášek a v neposlední řadě také práce.

Poslání DCM
 • Organizuje diecézní a jiná setkání mládeže.
 • Zodpovídá za formaci animátorů společenství mládeže.
 • Spolupracuje s kaplany pro mládež a mladými zástupci jednotlivých vikariátů.
 • Spoluzajišťuje provoz Diecézního centra života mládeže (DCŽM) Vesmír.
 • Spolupracuje s ostatními diecézemi v rámci Sekce pro mládež ČBK.
Pracovníci DCM
Filip, Verča, Lucka a Káťa (současní pracovníci DCM)

Filip Machek

 • studuje VOŠZ Havlíčkův Brod  obor: zdravotní setra 
 • věnuje se skautu, hasičskému sportu
 • je velký fanoušek české pošty
 • jeho nejoblíbenějším jídlem je šlehačka ve spreji :) 

  "Cheš - li pobavit Boha, pověz mu o svých plánech."

Verča Pavlišová

 • studuje obor učitelství  pro mateřské školy UHK PdF
 • je skautka
 • má ráda hudbu, sport,  a dobré seriály a filmy (prostě všestranná) 
 • je členkou politické organizace Mladí lidovci

"Naděje není to přesvědčení, že něco špatně dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu, jak to dopadne." (V. Havel)
 

Lucka Pecháčková

 • studuje obor biologie a ekologie UHK PřF a obor učitelství pro mateřské školy UHK PdF
 • má ráda hudbu, sport a přírodu
 • má ráda  hodně mooooc kafe
 • zajímá se o myslivost

  "Kvalita přednášky často závisí od kvality kávy." (Viktor Frankl)

Káťa Voglová

 • studuje učitelství matematiky, fyziky a hudební výchovy UHK PřF
 • je velká skautka 
 • dříve působila jako zástupkyně vikariátu Rychnov a také byla v radě Salaše
 • je velkou milovnicí otužování

"Žijeme ve světě gravitace, takže všechno nějak dopadne."


Kontakt

Diecézní centrum pro mládež
Velké náměstí 32500 03
Hradec Králové

email: dcm [at] bihk.cz
telefon: 495 063 421

Kontakt na konkrétní pracovníky DCM najdete ve složce Kontakty. 

 

  Facebook                                                                Instagram

logo DCM