Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskupská knihovna - O nás

O nás

Biskupská knihovna je knihovnou královéhradeckých sídelních biskupů. Ti v duchu více než dvousetleté tradice umožňují využívat fond této knihovny také odborné veřejnosti.

Knihovna působí v rámci Biskupství královéhradeckého. Její postavení a činnost, personální zajištění a správu upravuje organizační řád Biskupství královéhradeckého v platném znění.

Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými knihovními fondy a poskytuje veřejné a informační služby.

Zaměřuje se na shromažďování knihovních jednotek především z oborů teologie, filozofie a historie a zajišťování jejich odpovídajícího využití především ke studijním účelům.

V současné době (r. 2020) čítá knihovní fond zhruba 60.000 svazků. Podstatné část fondu je zkatalogizována a přístupná pro badatele, přičemž se předpokládá především prezenční studium. Počítá se spíše s prezenčními výpůjčkami. Podstatnou část knihovního fondu tvoří staré tisky.

Evidenční číslo knihovny v evidenci knihoven vedené Ministerstvem kultury ČR je 6331/2007.
Sigla knihovny
HKE450

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
495 063 450, 495 063 451,
mail: knihovna [at] bihk.cz