Fotogalerie

Benedikce želivského opata

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Podle tradice premonstrátského řádu provádí benedikci nového opata sídelní biskup dané diecéze.

BIGY se loučilo se školním rokem i spirituálem

Bohoslužby

Bohoslužbu k ukončení školního roku Biskupského gymnázia sloužil naposledy jako jeho spirituál P. Vojtěch Brož.

Biskup Jan se sešel s rodinami

Setkání

Poslední den Roku rodin prožil královéhradecký biskup Jan Vokál uprostřed rodin v řeholním domě sester františkánek v Hoješíně u Seče.

Pouť v Kalištích

Poutě

Poutní mši svatou celebroval biskup Josef Kajnek.

Slavnost Těla a Krve Páně v Kutné Hoře

Bohoslužby

V neděli 19. června se v chrámu sv. Barbory konala slavnost Těla a Krve Páně. Po ní následovalo tradiční eucharistické procesí.

Biskup požehnal řeholnicím zrekonstruované varhany

Bohoslužby

V kapli sv. Huberta v klášteře sester vincentek na Mendryce u Litomyšle uvedl biskup Jan do života varhany.

Biřmování ve Vysokém Mýtě

Bohoslužby

Ve Vysokém Mýtě udělil v neděli 29. 5. svátost biřmování dvěma mužům a pěti ženám biskup Josef Kajnek.

Noc kostelů ve Skutči

Adorace a modlitby

Sešlo se celkem na 500 návštěvníků.

Biřmování v Dolní Čermné

Bohoslužby, Setkání

V Dolní Čermné udělil v neděli 12. 6 svátost biřmování biskup Jan Vokál.

Biřmování v Heřmanově Městci

Bohoslužby

V Heřmanově Městci udělil v neděli 22. 5. svátost biřmování čtyřem mužům a devíti ženám biskup Jan Vokál.

30 let Církevní základní školy v Borohrádku

Bohoslužby, Setkání

Při sobotní slavnosti se tančilo, zpívalo, sportovalo a vzpomínalo.

Indičtí arcibiskupové na oslavách 30 let založení Diecézní charity

Bohoslužby, Setkání

V Koclířově u Svitav slavily Charity své založení, děkovalo se a předána byla ocenění za poctivou a obětavou práci pro bližní.

Biřmování v Červeném Kostelci

Bohoslužby, Kalendář biskupů

V Červeném Kostelci udělil v neděli 29.5. svátost biřmování 51 biřmovancům diecézní biskup Jan Vokál.

Májová pouť do Medžugorje

Poutě

V květnu se uskutečnila ve spolupráci s cestovní kanceláří Avetour, poutním centrem biskupství královéhradeckého a Fatimského apoštolátu v ČR pouť do Medjugorje, které se zúčastnilo na dvě stě poutníků z České republiky.

Aktivizace života farností

Přednášky, Setkání

Konference 2022, Hradec Králové