Katechetické pedagogické centrum - Aktuálně

Aktuálně

Vážené a milé katechetky, vážení a milí katecheteté, srdečně Vás vítáme na nových webových stránkách Biskupství královéhradeckého. 

Obsah těchto stránek bude postupně doplňován. 

Děkujeme za trpělivost. 


Od 12. 4. 2021 nabývají platnost nová opatření týkající se výuky na ZŠ. S tím souvisí také výuka náboženství na školách. Více ZDE 

Těšíme se do školy -  v dokumentu  Těšíme se do školy (PDF), který připravila Pracovní skupina Wellbeing a schválila Rada Partnerství pro vzdělávání 2030+ přináší doporučení pro základní školy k podpoře návratu žáků k prezenční výuce. Doporučení ve formě přehledné infografiky obsahuje praxí i výzkumem prověřená opatření, která žákům pomohou v adaptaci na školní docházku a zmírní stres spojený s návratem do školy. Jedná se o nabídku, kterou učitelé mohou využít v souladu s aktuálními možnostmi a potřebami svých žáků.

Až se sejdeme ve škole  - materiál Až se sejdeme ve škole – krizový plán (PDF) pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19.  Záměrem bylo vytvořit materiál, který bude sloužit jako podpora pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu. 

Jak podpořit žáky při návratu do školy po Covid - 19 

Digitalizace v náboženském vzdělávání - více ZDE

Velikonoční pozdrav generálního vikáře 

Velikonoční přání 2021

Rok rodiny

Amoris lecitiaPapež František vyhlásil zvláštní rok s tématem „Rodina Amoris laetitia“ (19. března 2021 – 26. června 2022), který svěřil pod patronát sv. Josefovi.
Více ZDE

Rok svatého Josefa

Svatý JosefApoštolský list Svatého otce Františka 
Více ZDE

Největší příběhy všech dob
Největší příběhBiblické osobnosti přibližuje v podobě interaktivních elektronických her, které lze spustit pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace GEOFUN, kde hry stažení do mobilní aplikace fungují offline.
Vznik her financovala Česká biskupská konference. Zástupci a spolupracovníci Katechetické sekce této organizace se aktivně podíleli na vytváření scénářů. Obsah her primárně vychází z Bible. 
Všechny vytvořené hry jsou volně dostupné bez nutnosti registrace.
Více ZDE 

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří

Cesta dvou bratříTaké v tomto roce proběhne v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě  tradiční výtvarná soutěž Cestou dvou bratří, která je určena dětem ve věku prvního stupně ZŠ, MŠ a žákům ZUŠ. Letos je hlavním tématem život sv. Ludmily. Více informací najdete ZDE.  Plakát si můžete stáhnout zde.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let

sv. Ludmila U příležitosti 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připravilo Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráci se spolkem 
Svatá Ludmila 1100 let  
vzdělávací programy pro základní a střední školy k tématu postavy sv. Ludmily. 
Více ZDE


Právě probíhá třetí kolo mimořádného ročníku Bible a my

Bible

Poslední letošní kolo začalo na Popeleční středu a ukončeno bude 31. března.
Nedávno skončilo druhé kolo a bylo na něm zajímavé, že každý den, kdy soutěž
probíhala, se někdo zapojil. Některé dny vyplněný formulář odeslal jen jeden
soutěžící, ale většinou přišlo i několik odpovědí. Děti vyplňovaly soutěžní kvíz
na webu nedelevrodine.cz a odpovídaly na 15 záludných otázek. Ve druhém
kole si účastníci zopakovali znalosti o Ježíšových podobenstvích.
Třetí kolo bude probíhat až do Velikonoc a budeme rádi, když se do soutěže
zapojí i ti, kteří ještě neměli odvahu nebo se o soutěži dozví teprve nyní.
Tématem posledního kola je Ježíšovo umučení a na soutěžící zase čeká 15
otázek. Další informace o soutěži najdou zájemci na webu bibleamy.cz. 
Více ZDE

Ekovýzvy

Ekovýzvy

U příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si a tématům, které tato encyklika přináší, jsme na KC vypracovali celoroční materiál, který uvádí do konverze, k níž nás papež zve. Jedná se o 12 dílný soubor impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Každé téma je zpracované ve 4 oddílech. 
Více ZDE

Pozdrav zástupců Pastoračních center

Vážené a milé katechetky, vážení a milí katecheté, srdečně vás zdravíme a posíláme odkaz na malé povzbuzení.-).
Zástupci z jednotlivých pastoračních center Biskupství královéhradeckého připravili video s pozdravy a slovy povzbuzení pro seniory, nemocné, rodiny, mladé, katechety a všechny ty, s nimiž a pro něž pracují. V závěru videa posílá všem požehnání biskupský vikář pro diakonii a pastoraci Mons. Pavel Rousek.
Pevné zdraví, naději a optimismus
Vám ze srdce přejí
Jana Hušková, Markéta Rumpíková, Eva Klabanová,  Iva Čiperová a P. Pavel Rousek 

VideoVážené a milé katechetky, vážení a milí katecheteté, srdečně Vás vítáme na nových webových stránkách Biskupství královéhradeckého. 

Obsah těchto stránek bude postupně doplňován. 

Děkujeme za trpělivost.