Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Vzdělávání katechetů

Vzdělávání katechetů

Učitel náboženství:

Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. § 14:
„Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
a) v oblasti teologických věd,
b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo
c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.“

Pokud chcete učit náboženství ve škole, je třeba abyste úspěšně vystudovali některý z vybraných oborů některé teologické fakulty (Olomouc, Praha, České Budějovice).

Náboženská výchova - bakalářské studium na PdF UHK. Více ZDE 

Katechetický kurz 

Katechetický kurz vás neopravňují k tomu, abyste učili náboženství ve školách. Po jeho absolvování můžete pomáhat duchovnímu správci při farní katechetické činnosti.

Katecheze Dobrého Pastýře

Program Katecheze Dobrého Pastýře (typ farní katecheze pro děti ve věku 3-12 let) nabízí vlastní katechetickou formaci.
Základní informace k programu, seminářům a kurzům