Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Advent, Vánoce

Advent, Vánoce

Advent - více informací ZDE

Vánoce - více informací ZDE

 


"Přijmi útěchu, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a Spása tvoje".   z písně Rosu dejte nebesa shůry


Tematický blok Advent a Vánoce - více ZDE

Advent 2022

"Kde je ten narozený židovský král?"


 

Advent 2021

„…VĚŘ MI, ANI JÁ VŽDY NECHÁPU…“ – ADVENTEM SE SV. JOSEFEM

Advent 2020

 Adventní projekt 2019 

Projekt pro farnost

 • - Cesta z Nazareta do Betléma - metodika
 • - Příloha č. 1 - Možný výsledný obraz 
 • - Příloha č. 2 - Hvězdičky 
 • - Příloha č. 3 - Kartičky 

 Projekt do hodin

 • - Cesta z Nazareta do Betléma - metodika 
 • - Příloha č. 1 - Možný výsledný obraz 
 • - Příloha č. 2 - Kartičky 

Advent
Témata:

 • Charakter doby adventní: očekávání příchodu Ježíše Krista; s tím souvisí proroctví o Mesiáši
 • Naplnění Božího příslibu: události, které předcházely narození Ježíše Krista (zvěstování Panně Marii, navštívení Alžběty, Zachariášův chvalozpěv, Magnificat - Mariin chvalozpěv)
 • Paruzie: druhý příchod Ježíše Krista, dovršení Božího plánu spásy, obnova celého stvoření
 • Slavení adventní doby v liturgii; symboly adventu: adventní věnec, adventní kalendář
 • Světci doby adventní: sv. Mikuláš, sv. Lucie, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Jan Křtitel

Programy pro výuku náboženství dětí a vstupy do škol

Program    Popis
Advent - ukázková hodina pro 4. - 9. třídu ZŠJedná se o metodický materiál z projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty. Lze jej využít v rámci vstupů do škol nebo pro výuku náboženství. Program je zaměřen antropologicky (na člověka a jeho hodnoty). Hlavní myšlenka programu: Příprava na Vánoce prostřednictvím tradic může vést člověka k tomu, aby se stal druhým lidem "dárkem" on sám. 

 

 

 

Programy pro rodiny s dětmi ve farnosti 
Níže naleznete programy, které vznikly v uvedených letech. Programy obvykle vycházejí z nedělních liturgických čtení, proto je možné je využít i v dalších letech. Programy byly většinou připravovány pro rodiny s dětmi, jejich inspiraci lze ale využít i pro jiné věkové skupiny, protože většinou vycházejí z Písma svatého. 

Cyklus A
Kdo je narozený Ježíš    

program z roku 2013, pracuje s proroctvími o Ježíši; hlavní myšlenkou je povolání: Ježíšovo, Mariino a Josefovo a také moje
Vychází z nedělních evangelií.

Cyklus B
Inspirace k adventní přípravě v listech sv. Pavlaprogram z roku 2008 vhodný pro děti od cca 10 let
Nebesa vypravují o Boží slávěprogram z roku 2011, obsahuje variantu pro malé děti i pro starší 
Cyklus C
Rodokmen Jesse:
Původní metodika z Katechetických listů (2003)
Karty na zavěšení na strom upravené (2009)        
původní program z roku 2003 připravený Katolickým biblickým dílem - obsahuje ČB obrázky z dějin spásy; upraveno 2009
Otevřete brány svého srdce:
Úvod pro organizátora programu
Průvodce pro rodiny s dětmi    
Program na texty evangelia adventních nedělí z roku 2012. Průvodce pro rodiny je třeba vytisknout oboustranně a složit do brožury A5 (má dva listy A4). 
Ježíš - tvář milosrdenství Otce:
Úvod1. neděle adventní2. neděle adventní, 3. neděle adventní, 4. neděle adventní  
Program na texty evangelia, žalmů a 1. čtení adventních nedělí inspirovaný Rokem milosrdenství
Univerzální
Druhý příchod Ježíše Krista (Paruzie)     - odkaz na praktickou přílohu časopisu Cesty katecheze - na úpatí stránky jsou všechny komponenty programu ke stažení.Program z roku 2013 podle italské předlohy. Pracuje se s podobenstvími o Ježíšově druhém příchodu. Vhodné i pro dospělé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy vhodné pro katechezi dětí

Název programu a pomůckyPopis programu

Tajemství dítěte Ježíše

Komentář s návrhem metody; hlavní ikona viz Plakát –celek; Jednotlivé obrázky – barevně; Omalovánka - černobíle.

Program pro děti mladšího školního věku. Je založen na práci s moderní ikonou s obrazy k evangelijním událostem vztahujícím se k očekávání, narození a dětství Ježíše Krista. Jde o překlad italského materiálu, autorem ikony je Guerrino Pera. Určeno jen pro vlastní použití v katechezi.

Kdo je to dítě? Proroctví o Ježíši Kristu:


Světlo;  DítěMatka Místo narození dítěteHvězda

Program pro děti předškolního a mladšího školního věku.  Z nabídky celkem pěti proroctví si vyberte dvě pro nejmenší děti, starší mohou poznat i další.  Každý odkaz obsahuje powerpointovou prezentaci, jejíž součástí jsou: symbol adventu, text proroctví, text liturgické modlitby z doby adventní, která koresponduje s textem proroctví. Texty jsou určeny k opisování případně zdobení dětmi. Úlohou katechety je povzbuzovat děti k objevování, jakou odpověď nám dává proroctví na otázku: Kdo je dítě, které se má narodit? Převzato z programu Katecheze Dobrého Pastýře.

Video