Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní teologický institut - DTI

DTI

Diecézní teologický institut (dále DTI) je nástrojem diecézního biskupa pro zajišťování teologického vzdělávání na diecézní úrovni, a to v daném akademickém prostředí, v oblasti pastorační i v oblasti vzdělávání veřejnosti.

Diecézní teologický institut

DTI je přímo podřízen diecéznímu biskupovi, není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého.

Diecézní teologický institut (DTI) v Hradci Králové byl zřízen diecézním biskupem Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP v červnu 1999. Činnost zahájil v zimním semestru akademického roku 1999/2000.

Statut DTI byl podepsán na svátek sv. Terezie z Avily dne 15. října 1999. DTI spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a dalšími akademickými institucemi.