Solidarita v diecézi - Solidarita

Solidarita

mezi jednotlivci, farnostmi v diecézi i na úrovni celosvětové Církve je jedním ze základních principů křesťanství a vyplývá z Kristova učení.