Katechetické pedagogické centrum - Soubory her - obrazů - písní

Soubory her - obrazů - písní

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera)  ZDE

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - tisková kvalita  

Růžencová tajemství - obrazy P. G.Pery -  ZDE 

Obrázky "Bůh mluví ke svým dětem"  - ZDE

Biblické obrazy - Vidět - zpívat - modlit se - ZDE

Evangelium v jazyce obrazů - ZDE 

Hry pro život

Hry jsou zaměřeny na sociální výchovu a na utváření postojů. Jsou určeny dětem a dospívajícím přibližně od 8 do 15 let věku. Děti na základě různých situací přemýšlejí o svých hodnotách, zamýšlejí se nad svým životem, svým vztahem k Bohu a k druhým lidem. Hry jim pomáhají hlouběji proniknout do podstaty témat křesťanské víry. Součástí her je reflexe (zpětná vazba), kterou katecheta moderuje.
Více ZDE


Soubory her - obrazů - písní

Učení se hrou, při které vznikají zážitky, má několikanásobně vyšší účinnost, než lze dosáhnout pouze při naslouchání výkladu či prezentaci nějakého výkladu. Na této stránce budeme publikovat jednat teoretické články k tomuto tématu a jednak soubory her, obrazů nebo písní, které lze při výuce náboženství nebo katechezi využít.