Papežská misijní díla - Úvod

Úvod

​Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech.


„Misie je svobodnou a vědomou odpovědí na Boží volání.“
(papež František, Poselství k 94. světovému dni misií)

PMD_grafika

Čtyři díla PMD:

sireni_viry1. Papežské misijní dílo šíření víry (SV)
podporuje činnost katechetů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. 


Petra_apostola2. Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA)
finančně i duchovně podporuje kněze a seminaristy, kteří by se jinak často ani nemohli vydat na cestu duchovního povolání.dilo_deti3. Papežské misijní dílo dětí (PMDD)
formuje děti z celého světa k zájmu o misie a pomoc druhým, a to modlitbou i finančně. Toto Dílo s heslem "Děti pomáhají dětem" podporuje školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků žijících na ulici, dětí trpících podvýživou atd.

misijni_unie4. Papežská misijní unie (PMU)
vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech misijních děl, podporuje je a vede každého k aktivní účasti na misijním poslání církve.

 


„Ve své podstatě je Církev na zemi misijní, protože má podle plánu Boha
Otce svůj původ v misii Syna a Ducha Svatého.“

(Vatikánský ekumenický koncil, dekret Ad Gentes, 2)


LOGO PMD

PODPOŘTE PMD

Pro platbu kartou klikněte ZDE

Číslo účtu: 72540444/2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – Hradec Králové)

Variabilní symbol: účel daru (viz níže)

Specifický symbol: členské číslo (pro členy PMD) nebo číslo farnosti (viz ZDE)

VS 999 Papežská misijní díla obecně

VS 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle

VS 30 Podpora bohoslovců v misiích

VS 40 Pomoc dětem v misiích

VS 321 Mešní intence misionářům.

Akce a Zprávy

Kalendář akcí

Kdy: -
Kde: Jednotlivá místa lze nalézt na mapě: https://1url.cz/rKJ7e

Misijní putování k Panně Marii

 

Zprávy