Katechetické pedagogické centrum - Diecézní setkání dětí

Diecézní setkání dětí

Diecézní setkání dětí  se vzhledem k epidemiologické situaci, v letošním roce neuskuteční.


Přehled setkání od roku 2006 a nabídka metodických materiálů

V tabulce si můžete prohlédnou přehled témat. 

Rok

Vstup do fotogalerie

Témata jednotlivých setkání 
Metodické materiály

2016  Cesta za pravým světlem (období osvícenství)

Víra - Naděje - Láska 
Mírnost - Moudrost - Spravedlnost - Statečnost

 2014

 350.narozeniny Královéhradecké diecéze

Mohou obrazy vyprávět? - Není sloup jako sloup - Proč jsou vybíráni patroni diecéze - Bůh je barvíř - Jaké to bylo ve škole řeholních sester a jak učily i hluchoněmé děti - Může být smrt dobrá?

 2012

Vandrování_barokem

Čím bys chtěl být, kdybys žil v době barokní? Můžeš si vyzkoušet, jaké je žít a věřit jako HEREC, TANEČNÍK/ TANEČNICE, LITERÁT, KAZATEL nebo POUTNÍK

 2010  Člověk a jeho kultura v renesanci  Renesanční společnost - zbrojnice - věda, víra, kosmologie - Pouť do Svaté země - Michelangelo Buonarroti - Bílá věž - Biskupská knihovna - výtvarná dílna
 2008  Poklady středověké církve

 Katedrála - Kláštery - Rytířství - Poutnictví - Výtvarná dílna - Gregoriánský chorál - svatí (sv. Klára, sv. František, sv. Anežka)

 2007  Jak žili první křesťané  Liturgie - Diakonie - Martyrie - Koinonie; katakomby - první evangelia, první mučedníci, křesťanská iniciace
 2006  Starý zákon
v židovských svátcích a jak je
slavil Pán Ježíš

 Pesach - Chanuka - Purim - Sukot - židovské písně a tance - hebrejská abeceda - badatel - biblické kvízy - výtvarná dílna


Diecézní setkání dětí  se v letošním roce, vzhledem k epidemiologické situaci, neuskuteční.