Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Charita - Úvod

Úvod

Služba je jedním ze základních poslání církve. Jedná se o službu bližním v duchu Kristova evangelia:

"Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mně, byl jsem nemocen, a navštívili jste mně, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou…" (Mt 25,35)

V naší diecézi již existují domovy důchodců, hospicový dům a stacionáře, které ve své činnosti tuto složku poslání církve zahrnují. Charitativní a sociální služba církve soustřeďuje své působení také na handicapované, postižené či ohrožené skupiny lidí jakými např. jsou: děti, handicapovaní mladí lidé, rodiny s dětmi, nemocní, osamělí, vězni atd…

Diecézní charita Hradec Králové

Charita