Katechetické pedagogické centrum - Kurzy

Kurzy

Kurz pro akolyty - dle Kán. 230, § 3 CIC

Naplánovaný na leden – květen 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci NEUSKUTEČNÍ

____________________________________________________________________________________

Všeobecné informace ke kurzu pro akolyty 

Nové Motu proprio rozšiřuje služby lektora a akolyty na ženy 11. 1. 2021

 


Kán.230 § 3.

Jestliže to vyžaduje potřeba církve v případě nedostatku služebníků, mohou i laici, ačkoliv nejsou lektory nebo akolyty, nahrazovat podle předpisů práva některé úkoly.