Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání

Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání

dle kán. 230, § 3 CIC

V roce 2024 se opět v Hradci Králové, v budově Nového Adalbertina, uskuteční kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání (dle kán. 230, § 3 CIC). Bude se konat, pokud se přihlásí alespoň deset zájemců. Cena za kurz je 2200 Kč (v ceně není zahrnuto stravování a ubytování během duchovní obnovy). Na závěr celého kurzu se uskuteční duchovní obnova na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Službu pomocníka při podávání svatého přijímání nelze zaměňovat se službou akolyty či akolytky, ke které mohou být laici trvale ustanovováni na základě apoštolského listu papeže Františka motu proprio Spiritus Domini ze dne 11. ledna 2021. Srov. směrnice vydané ČBK, více ZDE.

Přihlášky zasílejte do 10. ledna 2024 poštou na adresu Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, nebo naskenované v elektronické podobě na e-mail: pomocnici.pe [at] bihk.cz.

Do přihlášky je nutné buď uvést, nebo k ní přiložit doporučení s podpisem duchovního správce vysílající farnosti.

Přihláška ke stažení ve formátu DOCX a ve formátu PDF

Program ke stažení  ve formátu DOCX a ve formátu PDF

Pro snazší orientaci (možnost parkování a trasy příchodu k Novému Adalbertinu ke stažení)

Program kurzu:

Datum

Přednáška

Rozvrh hodin

Přednášející

Místo

20.1.2024

Liturgické předpisy

8:00 – 9:30

ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

Hradec Králové

Liturgické předpisy

9:45 – 11:15

ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

Hradec Králové

Oběd

11:15 –12:15

Oběd

 

Liturgické předpisy

12:15 – 13:45

ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

Hradec Králové

Rétorika

14:00 – 15:30

Mgr. Daniel Rumpík

Hradec Králové

Rétorika

15:45 – 17:15

Mgr. Daniel Rumpík

Hradec Králové

10.2.2024

Liturgické předpisy

8:00 – 9:30

ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

Hradec Králové

Život z víry

9:45 – 11:15

ICLic. Mgr. Karel Moravec

Hradec Králové

Oběd

11:15 – 12:15

Oběd

 

Život z víry

12:15 – 13:45

ICLic. Mgr. Karel
Moravec

Hradec Králové

Krizová intervence

14:00 – 15:30

Mgr. Nikola Joštová

Hradec Králové

Krizová intervence

15:45 – 17:15

Mgr. Nikola Joštová

Hradec Králové

16.3.2024

Spolupráce kněží a laiků

8:00 – 9:30

ICLic. Mgr. Karel Moravec

Hradec Králové

Spolupráce kněží a laiků

9:45 – 11:15

ICLic. Mgr. Karel Moravec

Hradec Králové

Oběd

11:15 – 12:15

Oběd

 

Krizová intervence

12:15 – 13:45

Mgr. Nikola Joštová

Hradec Králové

Krizová intervence

14:00 – 15:30

Mgr. Nikola Joštová

Hradec Králové

Liturgická praxe

15:45 – 17:15

ICLic. Mgr. Petr Kubant

Hradec Králové

13.4.2024

Služba Slovu

8:00 – 9:30

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Červený Kostelec

Služba Slovu

9:45 – 11:15

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Červený Kostelec

Oběd

11:15 – 12:15

Oběd

 

Doprovázení nemocných a umírajících

12:15 – 17:15

MUDr. Jan Král

Červený Kostelec

Praktická cvičení

MUDr. Jan Král

Červený Kostelec

17.5.-19.5. 2024

Duchovní obnova

pátek 18:00

neděle 12:00

ICLic. Mgr. Karel Moravec

Králíky,
Hora Matky Boží

 

Všeobecné informace ke kurzu pro pomocníky při podávání sv. přijímání

Nové Motu proprio rozšiřuje služby lektora a akolyty na ženy – 11. 1. 2021

Kurz zahájíme v sobotu 20. ledna 2024 v 8 hodin v přednáškové místnosti Balbínka, v přízemí budovy Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové.

Cena kurzu je 2.200 Kč (v ceně není zahrnuto stravování a ubytování během duchovní obnovy).
Na závěr celého kurzu se uskuteční duchovní obnova na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Při zahájení obdrží účastníci kurzu studijní texty, které je budou provázet celým kurzem.

Mši svatou společně slavit nebudeme, ale nabízíme možnost zúčastnit se mše od 7 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí.

Celkové penzum kurzu je 29 bloků, tzn. 100 %, pro úspěšné absolvování musí účastník splnit minimálně 75 %, tj. absolvovat minimálně 22 bloků.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování kurzu pro pomocníky při podávání svatého přijímání“.

Poté duchovní správce franosti zašle žádost o dovolení pro pomocníky při podávání svatého přijímání na Biskupství královéhradecké (to platí pro absolventy z Královéhradecké diecéze).


Kán. 230, § 3 Kodexu kanonickoho práva

Jestliže to vyžaduje potřeba církve v případě nedostatku služebníků, mohou i laici, ačkoliv nejsou lektory nebo akolyty, nahrazovat podle předpisů práva některé úkoly.