Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání

Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání

dle kán. 230, § 3 CIC

kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání (dle kán. 230, § 3 CIC). 

Službu pomocníka při podávání svatého přijímání nelze zaměňovat se službou akolyty či akolytky, ke které mohou být laici trvale ustanovováni na základě apoštolského listu papeže Františka motu proprio Spiritus Domini ze dne 11. ledna 2021 (Nové Motu proprio rozšiřuje služby lektora a akolyty na ženy). Srov. směrnice vydané ČBK, více ZDE.

Všeobecné informace ke kurzu pro pomocníky při podávání sv. přijímání (ke stažení).

Celkové penzum kurzu je 29 bloků, tzn. 100 %, pro úspěšné absolvování musí účastník splnit minimálně 75 %, tj. absolvovat minimálně 22 bloků.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování kurzu pro pomocníky při podávání svatého přijímání“.

Poté duchovní správce franosti zašle žádost o dovolení pro pomocníky při podávání svatého přijímání na Biskupství královéhradecké (to platí pro absolventy z Královéhradecké diecéze).