Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Metodické materiály

Metodické materiály

Programy pro výuku náboženství dětí

Více informací ZDE


Kapitoly z dějin křesťanství a církve - připravil Mgr. Michal Bureš
učební materiál pro:

 • 1. - 3. ročník ZŠ
 •  4. - 6. ročník ZŠ
 • 7. - 9. ročník ZŠ 

OBSAH

 1. Svatí Konstantin a Metoděj. Životní příběh věrozvěstů, kteří přinesli na naše území novou a srozumitelnou slovanskou liturgii.
 2. Ludmila a Drahomíra.  Ludmila a Drahomíra – zlidštěný souboj víry. O životě svaté Ludmily a jejím vztahu se snachou Drahomírou. Spor, který výrazně ovlivnil směřování českého knížectví.
 3. Příkladný život svatého Václava. Představení života svatého Václava. Václav jako patron české země a vzor pro své následovníky. Kult jeho osobnosti a jeho vliv na naše smýšlení.
 4. Osamělý mezi svými – svatý Vojtěch. Těžký boj silně věřícího člověka proti společnosti, která odmítá přijmout některá pravidla křesťanského života, prezentovaný na příkladu Vojtěcha Slavníkovce. Jeho neutuchající snaha o změnu smýšlení v českém prostředí i přes životní osud plný velkých a bolestných zkoušek.
 5. O princezně – svatá Anežka Česká. Seznámení se s životem této významné světice jednoduchou formou pro nejmladší žáky. Inspirace jejím životem pro věřícího člověka 21. století.
 6. Rytířství. Ideál rytíře coby ctnostného muže, jenž riskuje vlastní bytí za Boha, krále, vlast, ženu, utiskované, bezbranné, vycházející z křesťanství. Představení příkladného rytíře na základě legendy o svatém Jiřím. Možný přínos rytířství pro nás - křesťan jako rytíř dnešní doby.
 7. Koruna českých králů.  Představení osobnosti Karla IV., který nechal korunu zhotovit. Několik možností, jak si vyrobit model tohoto českého korunovačního klenotu.
 8. Oslavovaný zpovědník. Skutečný životní příběh Jana z Pomuku a jeho srovnání s tradovanou legendou o Janu Nepomuckém.
 9. Odvážný kazatel. Život mistra Jana Husa, jeho myšlenky a odkaz. Husova upřímná snaha o reformu církve, činnost kazatelská, pedagogická, lingvistická. Jan Hus jako člověk. Důvod svolání, průběh a výsledek kostnického koncilu.
 10. Kříž proti kalichu. Příčiny vzniku husitského hnutí, průběh husitských válek. Poukázání na rozpory mezi smýšlením mistra Jana Husa a učením husitských kazatelů. Křížové výpravy vedené proti kacířským Čechům.Důsledky husitství, které ovlivnily českou společnost v minulosti i v dnešní době.
 11. Cesta smíření. Popíšeme si běžnou praxi, která ve středověku umožňovala nápravu smrtelného hříchu a smíření člověka s pozůstalými i s Bohem. Na příkladu několika dochovaných smírčích smluv demonstrujeme duchovní rozměr této formy odčinění spáchaného činu. Budeme přemýšlet o vině, pokání a odpuštění.
 12. Poustevnictví. Každý občas přemýšlí nad tím, že by potřeboval být sám, křesťan ale sám nikdy není, Bůh je s ním vždy a všude. Občas chceme a potřebujeme být jenom s ním, v očích mnohých to k dokonalosti dovedli právě poustevníci. Není však naše představa o nich příliš romantická? Zamyšlení se nad poustevnictvím coby alternativní cestou života s Bohem. Představení některých českých poustevníků.
 13. Bohem povolán. Příběh P. Josefa Toufara, oběti komunistické zvůle. Příběh člověka, který měl být odsouzený v plánovaném vykonstruovaném procesu. Složitá Toufarova cesta ke kněžskému povolání, síla jeho osobnosti, interpretace číhošťského zázraku. Aktivní boj komunistů proti duchovnímu životu člověka v české společnosti.
 14. Křesťanské církve. Specifika vybraných křesťanských církví, které působí v České republice. Rozdíly ve věrouce i společné základy víry. Původ a smysl ekumenického hnutí.
 15. Zobrazení církve v české kinematografii. Jak je prezentována instituce církve, její představitelé i věřící postavy v českých filmových a televizních dílech, praktické využití ukázek z nich a jejich interpretace z pohledu křesťana.

   

Pašijový příběh

Na našich internetových stránkách projektu "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty" najdete v sekci Velikonoční příběh a Ježíš - ukázkové hodiny  několik scénářů pro 1. a 2. stupeň ZŠ i SŠ k pašijovému příběhu. Jednotlivé programy jsou krátce popsány a je možné si je stáhnout kompletně i s pomůckami.

Advent

Adventní projekt do hodin 2019 

- Cesta z Nazareta do Betléma - metodika 

- Příloha č. 1 - Možný výsledný obraz 

- Příloha č. 2 - Kartičky