Katechetické pedagogické centrum - Rodinám

Rodinám

Milí rodiče, na této stránce nabízíme vám a vaším dětem  programy pro společné prožívání víry .

Programy najdete v jednotlivých záložkách na liště. 

„…VĚŘ MI, ANI  JÁ VŽDY NECHÁPU…“ – ADVENTEM SE SV. JOSEFEM - více ZDE 

Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás program na letošní advent, který je inspirovaný životem svatého Josefa. Podnětem nám byla kniha "Stín otce", kterou napsal Jan Dobraczyński, zachycující kulturní, politické a rodinné prostředí Josefova života. Dívat se očima Josefa na události kolem narození Ježíše, je pro nás možností, jak vidět tyto události z jiného úhlu pohledu, než jak jsme zvyklí. Na jednotlivé adventní týdny je připraveno několik aktivit a činností, díky kterým můžete vést diskuze, psát povídky a scénáře, kreslit komiks nebo rozehrávat dramatické situace například z cesty do Betléma. Aktivity si můžete vybírat podle svého naladění a vytvářet si z nich vlastní program. Vzniknout Vám může i deník či kniha z vašich setkání, která bude ozdobena originálním rámečkem od výtvarnice Patricie Koubské. Program nese název: "...Věř mi, ani já vždy nechápu..." Jedná se o větu, kterou v knize "Stín otce" říká Marie Josefovi, v okamžiku, kdy Josef pochybuje a trápí se tím, že zůstalo tolik nejasného. Ať jsou tato Mariina slova uklidněním i pro nás, kteří někdy pochybujeme, nerozumíme... Protože náš Dobrý Bůh je neustále s námi a Jeho plány se naplňují i skrze naše slabosti a jim navzdory. Věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může působit skrze naše obavy, chyby a slabosti. Program je určen farním či jiným společenstvím a také rodinám. Budeme moc rádi, pokud jej budete šířit mezi ty, kteří by o něj mohli mít zájem. 
Přejeme Vám, i všem Vašim blízkým, požehnané prožití doby adventní Markéta Rumpíková a Iva Čiperová


 

Online bezpečí - co dělat pro bezpečí dětí v online prostoru.

Misijní putování k Panně Marii -  Misijní putování je program pro skutečné i duchovní putování s misijním přesahem, které je možné uskutečnit v každém věku, individuálně nebo v rodinném, farním či jiném společenství. Lze ho využít jako zábavný misijní program pro děti během prázdnin nebo jako přípravu před Misijní nedělí, případně jako zdroj inspirace pro rozjímání v širších souvislostech a spojit s modlitební i finanční podporou aktuálních misijních projektů.

Víra v rodině  Nápady pro rodinu, jak prožívat liturgický rok . Tento web vznikl jako nástroj pro sdílení různých nápadů, materiálů a odkazů, jak nejlépe dětem zprostředkovat naši víru v Boha.

Laudato si -Tobě buď chvála. Nabízíme vám materiál, který vychází z druhé encykliky papeže Františka Laudato si, která má podtitul „O péči o společný domov“. Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ Vybrali jsme pro vás některé úryvky z této encykliky a k nim aktivity a otázky, které vás mohou vést k zamyšlení se nad těmito tématy. Můžete si z nich vybrat ty, které vám budou nejvíce vyhovovat a prožít si je se svou rodinou. 

Bůh nás má rád, autor P. Jiří Kaňa. Katecheze  pro předškolní děti.

Novena ke sv. Josefovi , autor P. Josef Prokeš


"Křest malého dítěte". Průvodce katolickým obřadem křtu dětí. P. Petr Soukal. Více ZDE


bezpečný internet