Katechetické pedagogické centrum - Duchovní obnova NEJEN pro katechety

Duchovní obnova NEJEN pro katechety

Duchovní obnova NEJEN pro katechety

Termín:       20. – 23. 10. 2022

Téma:           

Místo konání: Hora Matky Boží, Králíky 

Vede:           Mons. Jan Paseka 

Přihláška:    

 

Přehled témat v uplynulých letech:

2008  Slavení liturgie – mše svatá, liturgie hodin (Doc. Dr. František Kunetka Th.D. SDB)

2009  Křesťan a bioetika (P. Marek Orko Vácha)

2010  Moc a bezmoc Božího slova (P. Miloš Kolovratník)

2011  Duchovní život katechety (P. Miloš Kolovratník a Mgr. Helena Johnová)

2013  Slavení mše svaté jako zdroje pro duchovní život člověka (P. Jan Šlégr SL. D.)

2014  Liturgie jako pramen duchovního života (P. Jan Šlégr SL. D.) 

2015  Žalmy a liturgie (P. Jan Šlégr SL. D.)

2016  Postní doba v liturgii (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2017  Liturgická hudba  (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2018  Svátost smíření (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2019  Křest (P. Jan Paseka)

2021  Velikonoční tajemství jako střed křesťanské víry  (P. David Bouma)