Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Generální vikář, biskupští vikáři, biskupští delegáti

Lidé

Mons. Mgr. Jan Paseka

generální vikář, moderátor diecézní kurie
Telefon: 495 063 614, 737 446 884

Mons. Josef Kajnek

emeritní pomocný biskup, biskupský vikář pro duchovní povolání, biskupský delegát pro zasvěcené panny
Telefon: 603 533 107

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

biskupský vikář pro pastoraci a školství, biskupský delegát pro trvalé jáhny, biskupský delegát pro ekumenismus, diecézní koordinátor synodálního procesu
Telefon: 603 469 400

Mons. Mgr. Pavel Rousek

biskupský vikář pro diakonii
Telefon: 777 663 140

Mons. ICLic. Mgr. Karel Moravec

biskupský delegát pro poutní svatyni na Hoře Matky Boží v Králíkách
Telefon: 603 467 320

Bc. Julie Němcová

sekretářka generálního vikáře
Telefon: 495 063 185, 731 604 076