Mons. Mgr. Pavel Rousek


Telefon
777 663 140
E-mail
rousek.pavel@dihk.cz
rousek.pavel@seznam.cz
rkf.chomuticeuhoric@dihk.cz
Web
https://farnostchomutice.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Chomutice u Hořic
děkan - administrátor excurrendo

Diecézní a další funkce

biskupský vikář pro diakonii a pastoraci
koordinátor nemocniční duchovní služby
člen biskupské rady
člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady
člen pastorační rady diecéze
sídelní kanovník
Kolegiátní kapitula při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
spirituál (prezident) DKCH
Diecézní katolická charita Hradec Králové
duchovní služba pro Hospicové o. s. Duha Hořice