Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Generální vikář a biskupští vikáři - Koordinátoři ve farnostech

Koordinátoři ve farnostech

Na závěr diecézní fáze se v sobotu 30. dubna 2022 v Novém Adalbertinu a následně v katedrále uskutečnilo za účasti farních koordinátorů a dalších zájemců o synodální proces  Diecézní synodální setkání.

Došlo tak k završení procesu, kdy od začátku února 2022 byl farním koordinátorům distribuován odkaz na dlouho očekávaný formulář vytvořený v prostředí GoogleForms, který umožnil sbírat a zpracovávat výstupy ze synodálních skupin. Společně s ním byl zveřejněn užitečný materiál/příručka č. 7 Formulář k výstupům ze synodálních skupin (ke stažení ZDE). On-line formulář bylo zapotřebí vyplnit do úterý 15. března 2022. Následně výstupy posloužily k dalšímu zpracování na farní i diecézní úrovni.

23. listopadu 2021 byl farním koordinátorům rozeslán upravený časový harmonogram diecézní fáze biskupské synody o synodalitě. Ve farnostech tak bude možno pracovat až do začátku postní doby.

Upravený harmonogram naleznete v sekci Dokumenty ke stažení, nebo přímo ZDE.

Níže je stručně popsána role koordinátora synodálního procesu ve farnosti.

Setkání ve farní skupince synodálního procesu
Stručné schéma setkání ve farní skupince synodálního procesu

Co konkrétně obnáší služba koordinátora synodálního procesu ve farnosti?

Koordinátor synodálního procesu ve farnosti by v zásadě měl:

  • pochopit, co je synodální proces v diecézi,
  • vysvětlit to ve farnosti,
  • s pomocí farní rady (a jejího předsedy - duchovního správce farnosti) provést dotazování lidí,
  • zpracovat výsledné reakce a zapsat je,
  • poslat zápis diecéznímu synodálnímu týmu. 

Jak často/kolikrát by měl koordinátor jet do Hradce Králové, jak bude probíhat komunikace?

Nebude nutné jezdit často do Hradce Králové, spíše se bude komunikovat prostřednictvím video konferencí (on-line).
 


„Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
(Přípravný dokument, 32)

V období diecézní fáze biskupské synody "Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání" (2021-2023) je koordinátorem synodálního procesu v Královéhradecké diecézi  R. D. ThLic. Prokop Brož, Th.D., člen národního synodálního týmu.

Na stránce Diecézní synodální tým najdete seznam členů diecézního synodálního týmu včetně jejich rozpisu pro jednotlivé vikariáty.

Dotazy či podněty k diecézní fázi synody zasílejte na adresu synoda [at] bihk.cz.