Generální vikář a biskupští vikáři - Evangelizační aktivity

Evangelizační aktivity

Alfa kurzy

Alfa kurzy nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Konají se jednou týdne po dobu 11 týdnů. Jsou otevřeny pro všechny, věřící, nevěřící, hledající... Každé setkání má následující strukturu: jídlo, promluva a debata o tématu.

Jaká jsou témata?

 • „Jde v životě ještě o víc?“
 • „Kdo je Ježíš?“
 • „Proč Ježíš zemřel?“
 • „Jak získat víru?“
 • „Proč a jak se modlit?“
 • „Proč a jak číst Bibli?“
 • „Jak nás Bůh vede?“
 • „Kdo je Duch Svatý a jak nás vede?“
 • „Jak mohu být naplněn Duchem svatým?“
 • „Jak odolat zlému?“
 • „Uzdravuje Bůh i dnes?“
 • „A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?“

Více informací naleznete zde: https://www.kurzyalfa.cz/.

Kontaktní osoba: P. Jan Uhlíř (777 339 233,  uhlir.jan [at] dihk.cz)


Seminář obnovy v Duchu sv. podle P. Sieverse


Manželské večery


Večery chval