Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Generální vikář a biskupští vikáři - Evangelizační aktivity

Evangelizační aktivity

ALFA KURZY"alfa"

Alfa kurzy nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Konají se jednou týdně po dobu 11 týdnů. Jsou otevřeny pro všechny, věřící, nevěřící, hledající... Každé setkání má následující strukturu: společné jídlo, promluva na téma a debata v malých skupinách o něm.

Jaká jsou témata?

Jde v životě ještě o víc? Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch Svatý a jak nás vede? Jak mohu být naplněn Duchem svatým? Jak odolat zlému? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?

Více informací: https://www.kurzyalfa.cz/. 

Kde aktuálně probíhá kurz Alfa: https://www.kurzyalfa.cz/zkus-alfu/

Kontaktní osoba: P. Jan Uhlíř, Pardubice (777 339 233,  uhlir.jan [at] dihk.cz (uhlir[dot]jan[at]dihk[dot]cz)).


SEMINÁŘ OBNOVY V DUCHU SV. PODLE P. SIEVERSE"sievers"

Cílem semináře je pomoci účastníkům otevřít se novému, hlubšímu vylití Ducha svatého a zakusit jeho působení ve vlastním životě. K předpokladům tohoto naplnění Duchem patří připravenost odřeknout se zla, smíření se s Bohem i s lidmi a odevzdání života pod vládu Ježíše jako svého Spasitele a Pána. V centru semináře však nestojí aktivita člověka směrem k Bohu, nýbrž Boží působení v člověku a pro člověka.

Jde o deset setkání (zpravidla po týdnu), která mají tento program:

 • společná modlitba, přednáška se svědectvími,  setkání ve skupinkách s diskusí nad rozjímaným Božím slovem
 • každodenní osobní rozjímání nad konkrétním úryvkem z Písma (alespoň 15 min)
 • v rámci semináře je nabídnuta individuální modlitba za vnitřní uzdravení, modlitba za dary Ducha Svatého a generální svátost smíření

Více informací: https://www.evangelizace.cz/2020/10/26/seminar-zivota-v-duchu-sievers/

Kontaktní osoba: Helena Johnová, Česká Třebová (603 189 503, johnova [at] farnostct.cz (johnova[at]farnostct[dot]cz))


MANŽELSKÉ VEČERY"logo manzelske vecery"

Jedná se o osm setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách jako na rande.
Po večeři následuje velmi praktická promluva na jedno z témat kurzu.
V úplném soukromí u malých stolků pouze pro dva spolu pár o samotě prodiskutuje téma večera nad dotazníky z příruček. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nikdo nic sdílet nemusí.

Pro koho jsou Manželské večery?

 • Pro každého, kdo chce své manželství zlepšit - tedy pro manželství pevná i manželství, která zápasí. Na každém vztahu je co zlepšovat.
 • Pro každého, bez rozdílu životní filozofie - kurz vychází z principů křesťanské lásky a je určen každému páru.
 • Pro manžele i pro ty, kdo žijí v trvalém partnerství. 

Témata jednotlivých večerů:

 1. Vybudovat pevné základy
 2. Umění komunikace
 3. Řešení konfliktů
 4. Síla odpuštění
 5. Rodiče a rodiče partnera
 6. Dobrý sex
 7. Láska v akci
 8. Párty Manželských večerů

Více informací zde: https://www.manzelskevecery.cz/.

Kontakt: Gabriela Melicharová (G.Melicharova [at] seznam.cz (G[dot]Melicharova[at]seznam[dot]cz), 723 282 805)


KÁNA PRO PÁRY"logo kana"

Kána je týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které chtějí  obnovit svůj manželský nebo partnerský vztah. Kána je otevřená lidem z různých křesťanských církví a denominací. Zváni jsou také ti, kteří se za věřící nepovažují, ale křesťanské prostředí jim není cizí. Kána nabízí čas pro pár, čas s Bohemčas s druhými. Součástí programu jsou přednášky a svědectví na témata týkající se života v páru a v rodině.

Více informací: http://www.kana4you.cz/.

Kontaktní osoba: Helena Slezáková (608 829 952, kana [at] chemin-neuf.cz (kana[at]chemin-neuf[dot]cz))


OTCOVO SRDCE

Semináře Otcovo srdce jsou zaměřené na zakoušení Boží Otcovské lásky, dobroty, odpuštění a přijetí; zakořenění v identitě Božích synů a dcer a uzdravení vnitřních zranění. Pětidenní program tvoří vyučování plné osobních svědectví a modliteb za účastníky. Semináře jsou otevřené pro lidi z různých církví.

Více informací: https://otcovosrdce.cz/

Informace k účasti na seminářích a konferencích: 731 604 737 (po-pá 10-18h),  info [at] otcovosrdce.cz (info[at]otcovosrdce[dot]cz)


VEČERY CHVAL

Večery chval probíhají nejčastěji v kostele. Náplní programu je modlitba zpěvem chval, četba Písma a krátké kázání či svědectví. Některé večery chval  mají pevnou strukturu, jiné jsou velmi spontánní, záleží na dané farnosti nebo společenství, které je pořádá.

Kontaktní osoba: Jiří Hubálek (732 169 566, jirka.el7 [at] gmail.com (jirka[dot]el7[at]gmail[dot]com))


NET FOR GOD"logo net for God"

Jedná se o ekumenické setkávání, které probíhá jednou za měsíc. Náplní každého setkání je promítání krátkého filmu s duchovní tematikou, sdílení ve skupince a  téma na modlitbu na celý následující měsíc. Net for God   je mezinárodní ekumenickou fraternitou, která vznikla z podnětu Komunity Chemin Neuf.

Filmy Net for God: https://www.netforgod.tv/en/

Kontaktní osoba: Vladimír Neškudla (720 403 784,  Neskudla [at] seznam.cz (Neskudla[at]seznam[dot]cz))


VSTUPY DO ŠKOL"logo kpc"

Katechetické a pedagogické centrum Královéhradeckého biskupství nabízí vstupy do škol na téma Poselství křesťanských svátků, vzdělávací projekt "Svět a my" pro žáky 1. stupně ZŠ  a metodiky a semináře na téma "Využití křesťanského dědictví ve výuce".

Více informací: https://www.bihk.cz/pastorace/mladez/pro-skoly

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Trnovský, Telefon: 495 063 420 E-mail: trnovsky [at] bihk.cz (trnovsky[at]bihk[dot]cz)

 


Evangelizační aktivity probíhající v královéhradecké diecézi

Evangelizace "ven" i "dovnitř" farnosti:

Evangelizace pouze "dovnitř" farnosti: