Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Generální vikář a biskupští vikáři - Chystané akce

Chystané akce

Evangelizační kurz

Více informací v záložce Evangelizační kurz.


Již proběhlo:

3. Seminář o evangelizaci - 11. 3. 2023

Třetí Seminář o evangelizaci proběhne opět v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

Jako hlavní host přijal naše pozvání P. Josef Prokeš.  Tématem jeho přednášky bude: "Jak dnešní lidé touží po evangeliu? A jaká je v tom moje role?"

Během odpoledne proběhnou následující workshopy:

 • Otcovo srdce (Eva Beranová)
  • Žijeme v době, kdy se nám Bůh dává nebývalým způsobem poznat jako Otec. Toto poznání pracuje v otevřených lidských srdcích a přináší život nesoucí poselství o lásce, životu a naději. V tomto workshopu se kromě vyučování zaměříme na to jak a proč se otevřít Boží uzdravující lásce spolu s praktickými odkazy na semináře a obnovy.
 • Farní evangelizační buňky (Jaroslav Šotola)
  • Cílem workshopu je představit farní evangelizační buňky jako nástroj proměny farního společenství směrem k otevřenosti vůči hledajícím bratrům a sestrám v našem okolí. Bude prezentován formační rozměr buněk včetně konceptu oikos jakožto přirozeného způsobu evangelizace okolí každého křesťana. Na základě více než desetileté zkušenosti z farnosti Dolany u Olomouce i z předávání modelu FEB na národní úrovni  dostanou účastníci prostor zeptat se na praktické aspekty zavádění tohoto nástroje do různého prostředí. Odkaz: https://evangelizacnibunky.cz/.
 • Manželství - povolání k evangelizaci (manželé Blažkovi, P. Stanislav Tomšíček)
  • Svátostné manželství ze své podstaty je Bohem chtěná cesta, prostředek pro přirozenou evangelizaci. Tento workshop vám otevře cestu pro hlubší porozumění povolání manželů. Bez nadsázky můžeme říci, že evangelizace byla svěřena také manželům, kteří si vzájemně pomáhají ke svatosti, a kteří mají  svým životem svědčit svým dětem a přinášet jim radostnou zvěst o konkrétní Boží lásce. To je předpoklad pro druhou část povolání manželů. Manželé jsou zváni, aby svými konkrétními skutky lásky společně o Boží lásce svědčili druhým. Co to znamená konkrétně a jaké nebezpečí vzniká, když toto manželé opomíjí a uzavírají se sami do sebe? To vše se dozvíte v rámci tématu: Manželství - povolání k evangelizaci.
 • Evangelizace tancem (Jana Hrdinová)
  • Workshop má za cíl představit účastníkům tanec jako způsob chvály a evangelizace. Uslyšíte příbehy, jak něco tak “obyčejného”, jako plastová obruč, může vést druhé k Bohu a dát každému zakusit radost z Hospodina na vlastní kůži. Sama lektorka je konveritka a právě plastová obruč hrála v její cestě víry důležitou roli. Součástí workshopu je i praktická ukázka cvičení s obručí (určeno pro naprosté začátečníky, především ty, kterým to s obručí nikdy nešlo :))
 • Moderovaná debata o dopolední přednášce (P. Josef Prokeš, P. Jan Uhlíř)

Seminář se uskuteční pod záštitou gen. vikáře Mons. Jana Paseky.

FB událost: https://1url.cz/Vrvq5

Plakát ke stažení


2. Seminář o evangelizaci (nejen pro katechety) - 10. 9. 2022

Druhý Seminář o evangelizaci se spojí s Diecézním setkáním katechetů a na celou akci jsou tak zváni jak katecheté, tak všichni ostatní diecézané, kterým leží na srdci hlásání radostné zprávy a život podle evangelia.

Celý Seminář bude propojovat verš „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého?“ (Sk 19,2). Dopoledne proběhne přednáška Pavly Petráškové, národní koordinátorky charismatické obnovy, na téma „V moci Ducha“. V odpolední části si účastníci budou moci vybrat jeden z nabízených workshopů. Ty budou zaměřené jak na katechezi dětí, tak na evangelizaci "dovnitř" , tedy především uvnitř farnosti.

Workshopy pro katechezi dětí budou následující: „Jak podporovat v dětech dobrý vztah sám se sebou a s Bohem? Aneb učení zkušeností pomocí dramatické výchovy“, „Jak mluvit s dětmi, aby nám rozuměly“ a „Smrt – přirozená součást našeho života, ale jak s ní žít?“.

Mezi workshopy pro evangelizaci ve farnosti budou prezentovány Modlitby matek a Modlitby otců, mládež z kutnohorské farnosti představí způsob, jak může mládež ve farnosti pomáhat s pastorací dětí a posledním nabízeným workshopem bude debata s Pavlou Petráškovou (nejen) na téma hlavní přednášky.

Workshopem, který může zaujmout každého, bude "Modlitba zpěvem".

Součástí Semináře bude mše svatá v poledne a na ni navazující oběd v restauraci Nového Adalbertina.

Akce se bude konat pod záštitou generálního vikáře Mons. Jana Paseky.


1. Seminář o evangelizaci - 12. 3. 2022

 • Máš touhu rozvíjet svůj život s Kristem?
 • Chtěl bys přispět k oživení svého farního společenství?
 • Má vaše farnost touhu evangelizovat, ale neví, jak na to?

Seminář o evangelizaci má za cíl přiblížit laikům i duchovním téma evangelizace a představit konkrétní možnosti, jak lze evangelizovat (nejen) v rámci farnosti. Budou zde prezentovány jak aktivity pro evangelizaci „vnější“, tak aktivity pro posílení duchovního života samotných farníků. Vhodný program zde nalezne i ten, kdo by rád byl aktivní, ale je na to ve své farnosti sám.

Součástí programu je oběd v Novém Adalbertinu (dostanete darem od biskupství :-)).

Doporučený příspěvek: 100 Kč.

Můžete se připojit také k FB události.

Rozpis workshopů:

 • Modlitební společenství za nemocné (Jana Sieberová)
 • Obnova v Duchu svatém (Helena Johnová)
 • "Když jsem v tom sám" (Kristýna Zemánková, P. Tomáš Hoffmann)
 • Kána pro páry (Gabriela Melicharová, Marek Slezák)
 • Net for God (Vladimír Neškudla)
 • Alfa kurzy (P. Jan Uhlíř)
 • Večery chval (Jiří Hubálek)
 • Biblické trio (Ludmila T. Soukalová)

Plánované akce:

od 23. září 2023 - Evangelizační kurz

Proběhlo:

11. března 2023 - 3. Seminář o evangelizaci

10. září 2022 - 2. Seminář o evangelizaci nejen pro katechety

12. března 2022 - Seminář o evangelizaci

29. ledna 2022 - Chvály, Pardubice

27. ledna 2022 - Net for God, Vamberk