Bc.Th. Jan Uhlíř


Telefon
777 339 233
327 512 115
E-mail
uhlir.jan@dihk.cz
januhlir@centrum.cz
rkf.kutnahora@dihk.cz
Web
http://www.khfarnost.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Kutná Hora
arciděkan - spravuje farnost
Bykáň
administrátor excurrendo
Třebonín
administrátor excurrendo

Vikariátní funkce

Vikariát kutnohorsko-poděbradský
sekretář vikariátu
Vikariát Humpolec
člen diecézního synodálního týmu
Vikariát kutnohorsko-poděbradský
člen diecézního synodálního týmu

Diecézní a další funkce

člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady
člen diecézního synodálního týmu