Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní církevní soud - Konzultační a poradenská služba

Konzultační a poradenská služba

Konzultační a poradenská služba Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je k dispozici zdarma všem, kdo mají kanonické bydliště na území Královéhradecké diecéze nebo je jejich záležitost v kompetenci tohoto soudu.

Konzultora soudu můžete kontaktovat:

  • po rozvodu manželství a hledání možnosti církevně právního řešení;
  • při přípravě žaloby nebo žádosti pro církevní soud (neplatnost manželství, in favorem fidei, privilegium paulinum, separace apod.);
  • potřebujete-li pomoct získat dokumenty (přílohy) k podání žaloby nebo žádosti;
  • jestliže jste účastníkem řízení u církevního soudu a potřebujete se poradit (např. jak postupovat dál v řízení, jakým způsobem sepsat obhajobu, v případě podání odvolání k II. instanci);
  • při hledání církevně právních řešení nastalých situací (týká se rovněž duchovních).

Místo a termíny konzultace

Konzultor Diecézního církevního soudu je přítomen v kanceláři Odboru církevního školství v přízemí Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové, každé první pondělí v měsíci odpoledne od 15:00 do 18:00 hodin.

V následujícím roce se bude jednat o tyto termíny: 4. prosince 2023, 8. ledna 2024 (druhé pondělí), 5. února 2024, 4. března 2024, 8. dubna 2024 (druhé pondělí), 6. května 2024, 3. června 2024, 2. září 2024, 7. října 2024, 4. listopadu 2024 a 2. prosince 2024.

Přejete-li si rezervovat termín osobní konzultace, je třeba se s konzultorem předem domluvit (viz níže). V úředních hodinách poradenské a konzultační služby můžete navštívit konzultační místo i bez předchozího objednání, avšak bez garance volného termínu. Duchovní se mohou v kanonicko-právních otázkách a v záležitostech svých farníků obracet na konzultory telefonicky nebo e-mailem (viz níže), avšak ostatní klienty zveme přednostně k osobní návštěvě konzultora.

Konzultoři a prokurátoři

Konzultor soudu nebo prokurátoři mohou být v případě potřeby kontaktováni také mimo výše uvedenou konzultační dobu. Kontakty na jednotlivé konzultory naleznete po otevření odkazu s jejich jménem.

Konzultor soudu:
R. D. Mgr. Ing. Zdeněk Novák, patron Diecézního církevního soudu v Hradci Králové

Prokurátoři:
R. D. ThLic. Martin Lanži
R. D. ThLic. Adrian Jaroslav Sedlák

 


Veškerou korespondenci týkající se církevně soudních záležitostí v územní působnosti královéhradecké diecéze je třeba adresovat na Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 03 Hradec Králové.

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu na náměstí Jana Pavla II. čp. 49 (u katedrály Svatého Ducha). Telefon do kanceláře je 495 581 266 a adresa pro elektronickou korespondenci soud [at] bihk.cz.

Úřední hodiny podatelny v kanceláři Diecézního církevního soudu v Hradci Králové jsou každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodinod 13:00 do 16:00 hodin.  Lhůty pro uplatnění soudního úkonu jsou stanoveny Dekretem o stanovení doby a počítání času, č. j. BiHK-2161/2023 ze dne 23. 6. 2023, kde je mimo jiné stanovena doba dovolených od 22. 7. do 21. 8., kdy se počítání lhůt pozastavuje.

Konzultační a poradenská služba Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je k dispozici zdarma všem, kdo mají kanonické bydliště na území Královéhradecké diecéze nebo je jejich záležitost v kompetenci tohoto soudu. Pro pomoc při podání a formulování žaloby či žádosti je přítomen v kanceláři Odboru církevního školství v přízemí Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové, každé první pondělí v měsíci odpoledne konzultor Diecézního církevního soudu.

Dary a příspěvky na provoz Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je možno  posílat na účet číslo 5055657002/5500 pod VS 11720. Na stejný účet je zapotřebí zasílat i stanovené soudní poplatky v jednotlivých kauzách (v takovém případě je nutné uvádět přidělený variabilní i specifický symbol).