Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní církevní soud - Projednávání neplatnosti manželství

Projednávání neplatnosti manželství

  • Žádost o prozkoumání neplatnosti manželství musí podat svým jménem žadatel (tzv. strana žalující). Nemůže tak učinit jménem strany žalující někdo jiný, např. duchovní správce farnosti nebo jiný této straně známý kněz.
  • O sepsání této žádosti a k zastupování v soudním jednání může žalující požádat advokáta církevního soudu (viz kán. 1481–1490 CIC) - seznam advokátů našeho soudu naleznete v podsložce Ke stažení.
  • Formulář ke zmocnění obhájce strany naleznete rovněž v rubrice Ke stažení ve formátu PDF nebo DOCX.
  • Uvedená žádost musí obsahovat stručné vylíčeni příslušné manželské záležitosti, adresu druhého partnera (i telefon), adresy (telefony) alespoň dvou svědků, kteří jsou schopni a ochotni podat věrohodné svědectví o uvedené manželské záležitosti.
  • Jako přílohy této žádosti je třeba dodat: oddací list, rozvodový rozsudek, křestní listy (pokřtěných partnerů) a také jiné příp. listinné doklady (např. lékařské zprávy, policejní zápisy, dopisy apod.).
  • Má-li taková žádost, opatřená podpisem a datem, potřebné náležitosti, církevní soud pak jedná dle ustanovení kanonického práva.

Veškerou korespondenci týkající se církevně soudních záležitostí v územní působnosti královéhradecké diecéze je třeba adresovat na Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 03 Hradec Králové.

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu na náměstí Jana Pavla II. čp. 49 (u katedrály Svatého Ducha). Telefon do kanceláře je 495 581 266 a adresa pro elektronickou korespondenci soud [at] bihk.cz.

Úřední hodiny podatelny v kanceláři Diecézního církevního soudu v Hradci Králové jsou každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.  Lhůty pro uplatnění soudního úkonu jsou stanoveny Dekretem o stanovení doby a počítání času, č. j. BiHK-2161/2023 ze dne 23. 6. 2023, kde je mimo jiné stanovena doba dovolených od 22. 7. do 21. 8., kdy se počítání lhůt pozastavuje.

Konzultační a poradenská služba Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je k dispozici zdarma všem, kdo mají kanonické bydliště na území Královéhradecké diecéze nebo je jejich záležitost v kompetenci tohoto soudu. Pro pomoc při podání a formulování žaloby či žádosti je přítomen v kanceláři Odboru církevního školství v přízemí Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové, každé první pondělí v měsíci odpoledne konzultor Diecézního církevního soudu.

Dary a příspěvky na provoz Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je možno  posílat na účet číslo 5055657002/5500 pod VS 11720. Na stejný účet je zapotřebí zasílat i stanovené soudní poplatky v jednotlivých kauzách (v takovém případě je nutné uvádět přidělený variabilní i specifický symbol).