Diecézní církevní soud - Informace

Informace

V jednotlivých podsložkách naleznete informace k manželským řízením projednávaným u církevního soudu.

Informace o soudních poplatcích naleznete ve složce Ke stažení, kde budou rovněž zveřejněny podrobnější informace k některým druhům řízení. 


Veškerou korespondenci týkající se církevně soudních záležitostí v územní působnosti královéhradecké diecéze je třeba adresovat na Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu na náměstí Jana Pavla II. čp. 49 (u katedrály Svatého Ducha). Telefon do kanceláře je 495 581 266 a adresa pro elektronickou korespondenci soud [at] bihk.cz.