Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní církevní soud - Informace

Informace

V jednotlivých podsložkách naleznete informace k manželským řízením projednávaným u církevního soudu.

Informace o soudních poplatcích naleznete v souboru Rozhodnutí o soudních výlohách u Diecézního církevního soudu v HK - 1/2016 NRG ve složce Ke stažení


Veškerou korespondenci týkající se církevně soudních záležitostí v územní působnosti královéhradecké diecéze je třeba adresovat na Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu na náměstí Jana Pavla II. čp. 49 (u katedrály Svatého Ducha). Telefon do kanceláře je 495 581 266 a adresa pro elektronickou korespondenci soud [at] bihk.cz.

Úřední hodiny podatelny v kanceláři Diecézního církevního soudu v Hradci Králové jsou každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.

Dary a příspěvky na provoz Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je možno  posílat na účet číslo 5055657002/5500 pod VS 11720. Na stejný účet je zapotřebí zasílat i stanovené soudní poplatky v jednotlivých kauzách (v takovém případě je nutné uvádět přidělený variabilní i specifický symbol).