Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní církevní soud - Poslání

Poslání

Diecézní církevní soud Diecéze královéhradecké, jinak též Diecézní církevní soud v Hradci Králové, byl zřízen na základě dekretu N.E. 1525/2009 ze dne 1. července 2009 Mons. Dominikem Dukou, OP, tehdejším sídelním biskupem královéhradeckým.

O soudním a mimosoudním řízení jedná Kniha VII CIC/1983 (kán. 1400–1752). Na diecézní církevní soudy se obracejí především ti, kdo si přejí přezkoumat, zda jejich manželství, které se rozpadlo, bylo uzavřeno platně či neplatně ve smyslu kanonického práva.

Diecézní církevní soudy se též zabývají trestními řízeními. V těch případech se postupuje podle kán. 1717–1731 CIC/1983.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Obsazení církevního soudu

Do Diecézního soudu jsou v současné době s účinností od 1. 3. 2021 na pětileté období jmenovány a ustanoveny následující osoby (aktualizováno k 1. 3. 2022):

  • soudní vikář: Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.

  • zástupce soudního vikáře (soudní místovikář): R. D. ICLic. Mgr. Pavel Seidl

  • soudci: R. D. ICLic. Mgr. Petr Kubant, ICDr. Mgr. Bc. Zuzana Kubíková, R. D. ICLic. Mgr. Karel Moravec, P. ICLic. Mgr. Marian Pavel Sokol, OPraem., R. D. ICLic. Bc.Th. Prokop Tobek

  • auditoři: Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal,  jáhen ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, R. D. Mgr. Dmytro Romanovský, R. D. ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček

  • ochránce spravedlnosti: R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda

  • obhájci svazku: R. D. ICLic. ThLic. Ján Kubis, R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda

  • patron: R. D. Mgr. Ing. Zdeněk Novák

  • prokurátor a konzultor: R. D. ThLic. Martin Lanži

  • moderátor soudní kanceláře a notář: Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal

  • notářka: Mgr. Marie Barešová


Veškerou korespondenci týkající se církevně soudních záležitostí v územní působnosti královéhradecké diecéze je třeba adresovat na Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu na náměstí Jana Pavla II. čp. 49 (u katedrály Svatého Ducha). Telefon do kanceláře je 495 581 266 a adresa pro elektronickou korespondenci soud [at] bihk.cz.

Úřední hodiny podatelny v kanceláři Diecézního církevního soudu v Hradci Králové jsou každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodinod 13:00 do 16:00 hodin.

Dary a příspěvky na provoz Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je možno  posílat na účet číslo 5055657002/5500 pod VS 11720. Na stejný účet je zapotřebí zasílat i stanovené soudní poplatky v jednotlivých kauzách (v takovém případě je nutné uvádět přidělený variabilní i specifický symbol).