Generální vikář a biskupští vikáři - Akce

Akce

Seminář o evangelizaci 2022

Akce se bude konat pouze v případě, že to pandemická situace umožní.

V sobotu  12. března 2022 proběhne v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové Seminář o evangelizaci.

Seminář je určen pro mladé, dospělé i pro seniory. Cílem Semináře je přiblížit laikům i duchovním téma evangelizace a možnosti, jak lze evangelizovat (nejen) v rámci farnosti. Jednotlivé workshopy budou mít na starosti laici nebo kněží, kteří dané aktivity organizují ve svých farnostech a jsou ochotni pomoct s jejich rozjezdem také v jiných farnostech.

Program:

9:00                   Začátek - přivítání a modlitba chval

9:15                     Úvodní slovo, generální vikář P. Jan Paseka

9:30                   Přednáška "Vy jim dejte najíst" (Mk 6,37), P. Jan Linhart

10:15                   Představení workshopů

10:30                   Přestávka

11:00                   Workshopy dopolední

12:00                   Pauza na oběd

13:15                      Workshopy odpolední

14:30                     Zakončení - společná moderovaná adorace (kostel Panny Marie)

Změna programu vyhrazena.