Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Římskokatolická farnost Želiv


Duchovní správa
ThLic. Tadeáš Róbert Spišák, OPraem. (děkan-farář - spravuje farnost)
P. PaedDr. Mgr. David Peter Palušák, OPraem. (farní vikář)
P. Gabriel Jozef Labuda, OPraem. (výpomocný duchovní)
P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem. (bydlí ve farnosti)
Adresa sídla

č. p. 122
394 44 Želiv

IČO: 47224738

Číslo farnosti: 844102

Datová schránka
44fnyt5
E-mail
rkf.zeliv@dihk.cz
Web
http://www.farnostzeliv.cz
Vikariát
Vikariát Humpolec

Obce zasahující na území farnosti

Obec
Křelovice
Část obce
Poříčí
Obec
Sedlice
Obec
Svépravice
Obec
Želiv
Část obce
Bolechov
Část obce
Brtná
Část obce
Lískovice
Část obce
Vřesník
Část obce
Želiv
ZSJ
Haštal
ZSJ
Želiv
Kostel
opatský a farní kostel Narození Panny Marie
Kostel
hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů
Kostel
kaple konventní
Kostel
kaple zimní v klášteře

Ze života farnosti

Zprávy

Katedrální ministrantský tábor opět akční

Z diecéze

Letos se spojili ministranti katedrál v Praze a v Hradci Králové.

Biskup uvedl do úřadu nového želivského opata

Z diecéze

Podle tradice premonstrátského řádu provádí benedikci nového opata sídelní biskup dané diecéze.

Benedikce nového opata v Želivu

Z diecéze

Biskup Jan Vokál uvede slavnostní benedikcí do opatského úřadu P. Tadeáše Róberta Spišáka, O.Praem.

Fotogalerie

Benedikce želivského opata

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Podle tradice premonstrátského řádu provádí benedikci nového opata sídelní biskup dané diecéze.

V Želivě se setkaly Bohu zasvěcené osoby s diecézním biskupem

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Přednášky, Setkání

Želivští premonstráti pozvali diecézního biskupa Jana Vokála a všechny řeholnice a řeholníky ke společnému setkání na svátek Uvedení Páně do chrámu.

První adventní neděle, Želiv

Bohoslužby

Mši svatou celebroval Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem. O hudební doprovod se postarala schola AV21.

Pastorační návštěvy farnosti

Biskup požehnal v Želivu nového opata

Diecézní biskup ve farnosti

V pátek 1.

Biskup Jan se sešel s řeholníky a řeholnicemi v Želivě

Diecézní biskup ve farnosti

Řád premonstrátů slavil v loňském roce 900 let od založení řádu sv. Norbertem.