Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskup Jan se sešel s řeholníky a řeholnicemi v Želivě


Diecézní biskup ve farnostech
Datum:

Řád premonstrátů slavil v loňském roce 900 let od založení řádu sv. Norbertem. Při této příležitosti pozval želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek všechna řeholní společenství v Královéhradecké diecézi k setkání s diecézním biskupem právě do Želivu. Biskup Jan Vokál pak ve své homilii povzbudil všechny Bohu zasvěcené osoby k další službě v příštích letech a poděkoval jim za vše, co v rámci svých spiritualit pro Královéhradeckou diecézi vykonávají. 

Součástí programu byla rovněž přednáška ThLic. Prokopa Brože, Th.D. na téma probíhajícího synodálního procesu.