P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem.


Telefon
731 598 910
565 581 193
E-mail
simek.jaroslav@dihk.cz
misiepater@seznam.cz
klaster@zeliv.eu
Web
http://www.zeliv.eu
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Želiv
bydlí ve farnosti

Diecézní a další funkce

opat kláštera
Kanonie premonstrátů v Želivě