P. PaedDr. Mgr. David Peter Palušák, OPraem.


Telefon
606 072 515
E-mail
palusak.peter@dihk.cz
5o.palusak@gmail.com
farnostzeliv@gmail.com
rkf.zeliv@dihk.cz
Web
http://www.zeliv.eu
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Želiv
farní vikář

Vikariátní funkce

Vikariát Humpolec
kaplan pro mládež