Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

ThLic. Tadeáš Róbert Spišák, OPraem.


Telefon
604 893 831
E-mail
spisak.robert@dihk.cz
rkf.zeliv@dihk.cz
Web
http://www.farnostzeliv.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Želiv
děkan-farář - spravuje farnost
Jiřice
administrátor excurrendo

Diecézní a další funkce

člen kněžské rady
opat kláštera
Kanonie premonstrátů v Želivě