Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katedrální ministrantský tábor opět akční


Z diecéze
Datum:

Letos se spojili ministranti katedrál v Praze a v Hradci Králové.

Tématem ministrantského táboru byl úryvek Písma z Listu sv. Pavla Efezským o duchovní zbroji proti Zlému. A jak tábor probíhal? V úterý vojáci z výsadkového pluku v Chrudimi a z Odboru biologické ochrany v Těchoníně a předvedli malou ukázku své techniky a vybavení. Ve středu u faráře Pavla Seidla z nedalekého Krucemburku téměř všichni účastníci využili možnosti svátosti smíření. Táborníci navštívili i klášter v Želivě a pomohli při úklidu kostela a přilehlých prostor před hlavní poutí. S místní řeholní komunitou se pomodlili nešpory, klášterem je provedl opat Tadeáš Róbert Spišák, aby pak celé setkání bylo zakončeno společnou večeří. Ve čtvrtek navštívil tábor pražský arcibiskup Jan Graubner, který v lese nedaleko Gernštejna, kde má hospodářství velmistr Řádu sv. Huberta Jan Votava, sloužil mši svatou. Pan Votava přivítal všechny na své usedlosti a ministranti nepřišli ani o noční hru. Další zprávy

Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.
Z diecéze, Ze světa

Diecéze měla zastoupení na Katolických dnech v Německu

Motto pro letošní ročník znělo: Pokojným lidem patří budoucnost.
Z diecéze

Zkoušky účastníků animátorského kurzu

Na Vesmíru složili zkoušky noví animátoři mládeže.