Centrum pro rodinu - Svatá rodina - Svatá země

Svatá rodina - Svatá země

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého pro Vás připravuje besedy nejrůznějších témat. Poslední cyklus besed tematicky zaměřených na život svatého Josefa, Svaté rodiny právě proběhl. Po letních prázdninách se můžete opět těšit na další pokračování. Záznam besed na vyžádání na: crhk [at] bihk.cz.

Pokud byste měli zájem o konkrétní témata, napište nám.

Těšíme se na Vás!

___

19.4.2021 - Situace ve Svaté zemi v době Ježíše a její specifika

3.5.2021 - Svatá rodina a místa s ní spojená

17.5.2021 - Ježíšovo učení a rané křesťanství v kontextu tehdejších židovských náboženských skupin

31.5.2021 - Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti

7.6.2021 - Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti

___

Besedy jsou pro Vás připraveny zdarma. Finanční příspěvek je dobrovolný.

Bankovní účet/číslo účtu:   1006010044/5500
Variabilní symbol:   21599

 

Již proběhlo:
„SITUACE VE SVATÉ ZEMI V DOBĚ JEŽÍŠE A JEJÍ SPECIFIKA“


Záznam z besed na vyžádání na: crhk [at] bihk.cz.

Na přednášce jsme se dozvěděli o situaci židovského lidu v době Ježíšově a o jeho komplikovaném stavu s Římem. Povídali jsme si o různých židovských skupinách, které v té době v rámci judaismu existovaly a celkově se ponořili do kontextu doby, ve které Ježíš žil.

Přednáškou a besedou Vás provázeli - pedagog, cestovatel a odborník na dějiny a současnost Státu Izrael Karel Hrdlička a Andy Loos.


 „SVATÁ RODINA A MÍSTA S NÍ SPOJENÁ“

Srdečně Vás zveme na druhou přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Svatá rodina a místa s ní spojená“.  

Jaká místa ve Svaté zemi jsou spojena s životem Svaté rodiny? Jaká je jejich současná podoba? Do jaké doby sahá tradice jejich uctívání? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět na dalším on-line setkání, kterým Vás provedou Karel HrdličkaAndy Loos.

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). Během víkendu Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.

 Těšíme se na Vás!


 „JEŽÍŠOVO UČENÍ A RANÉ KŘESŤANSTVÍ V KONTEXTU TEHDEJŠÍCH ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH SKUPIN“

Srdečně Vás zveme na druhou přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Ježíšovo učení a rané křesťanství v kontextu tehdejších židovských náboženských skupin“.  

Během přednášky si představíme učení židovských náboženských skupin, které existovaly v době Ježíšova života. Ukážeme si dále, jaké lze najít paralely a jaké odlišnosti mezi učením těchto skupin a učením Ježíšovým. Setkáním Vás provedou Karel HrdličkaAndy Loos.

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). Během víkendu Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.

Těšíme se na Vás!


 „SVATÝ JOSEF - MUŽ VNITŘNÍHO MLČENÍ, VÍRY a ODEVZDANOSTI"

Srdečně Vás zveme na předposlední přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti“.  

Na dnešní besedě, která bude zároveň také "malou duchovní obnovou", si budeme povídat o životě svatého Josefa. Vztáhneme se k vnitřnímu životu tohoto našeho velkého ochránce v nebi, jenž je zářným vzorem hluboké kontemplace, modlitby, víry a odevzdanosti. Následně, v podobném duchu, si budeme povídat i na přednášce příští, která bude pokračováním této. Ponese téma "pokory a milosrdenství".

Těší se na Vás Andy Loos!

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). V den přednášky Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.


 „POKORA a MILOSRDENSTVÍ - povídání o ctnostech a svatosti"

Srdečně Vás zveme na poslední přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti“.  

Dnešní beseda, která je také "malou duchovní obnovou", je pokračováním předchozí. Budeme si povídat o životě svatého Josefa a o jeho zářném příkladu. Svatý Josef vynikal skromností a duchovní dokonalostí. Ta předpokládá ctnosti, bez kterých není možné pomýšlet na náš duchovní růst. Pokora a milosrdenství jsou cestou ke svatosti. Svatost je pak výzvou "nejen" do dnešní doby.

Těší se na Vás Andy Loos!

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). V den přednášky Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.


BESEDY

31.5.2021Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti

7.6.2021Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti