Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - Základní kurz

Základní kurz

Tajemství lidské lásky v Božím plánu

Věnujeme se tématům, která pomáhají:

  • objevovat smysl lidského života a krásy manželské lásky, porozumět cestě vzájemného darování se,
  • porozumět z čeho pramení pravá láska a otevřít se pro její růst, porozumět integraci touhy,
  • porozumět čím vznikají křehkosti ve vztahu a jak se jim vyvarovat,
  • uvědomit si, jak konkrétně Kristus manžele doprovází na cestě snubní spirály lásky,
  • naučit se v pravdě žít svůj manželský slib, mít naplněný manželský vztah Boží láskou.

Kurz probíhá v pěti setkáních průběhu školního roku vždy od září do května (střídá se sobotní a nedělní odpoledne). Jeho součástí je také doprovázení pro prohloubení probíraných témat ve vlastním manželském vztahu. Snažíme se také o individuální přístup, aby i rodiny s malými dětmi měly možnost najít prostor, jak svůj manželský vztah prohlubovat.

Vítáme celou rodinu, program pro děti je zajištěn.

Zájemci se mohou i v průběhu roku obracet na Táňu Blažkovou, tel.: 603 458 843, e-mail: blazkova [at] bihk.cz (blazkova[at]bihk[dot]cz).

V období mimořádných opatření se setkávání konají on-line.