Centrum pro rodinu - Trvalý kurz

Trvalý kurz

Tajemství lidské lásky v Božím plánu

Navazuje na základní kurz a je otevřený pro ty, kteří cítí ve svém srdci povoláni být zde i pro druhé (vlastní rodinu, farní rodinu, společenství…) a pomáhat druhým objevovat a žít tajemství lidské lásky v Božím plánu. Můžete si vybírat, co vám je blízké:

  • postupně prohlubovat své znalosti a uplatňovat je ve vztazích ke svým blízkým,
  • učit se doprovázet druhé manželské páry,
  • stát se lektory a provázet snoubence přípravou na manželství - kurz bude otevřen od září 2022.

Zájemci se mohou i v průběhu roku obracet na Táňu Blažkovou, tel.: 603 458 843, e-mail: blazkova [at] bihk.cz.

V období mimořádných opatření se setkávání konají on-line.