Centrum pro rodinu - Tajemství lidské lásky

Tajemství lidské lásky

Formační kurzy pomáhají porozumět tajemství lidské lásky v Božím plánu a prohloubit manželský vztah

Povoláním každého člověka je láska. Jan Pavel II. nám otevřel strhující pohled na vztah viditelného hmotného světa a světa neviditelného, duchovního. Podrobné informace o kurzech jsou níže. 

Základní kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu
Trvalý kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu
Kurzy o doprovázení

     VEDENI BOHEM  - o doprovázení ve vlastní rodině
     videokonference 4. a 5. 6. 2021

Základní kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu

Věnujeme se tématům, která pomáhají:

 • objevovat smysl lidského života a krásy manželské lásky, porozumět cestě vzájemného darování se,
 • porozumět z čeho pramení pravá láska a otevřít se pro její růst, porozumět integraci touhy,
 • porozumět čím vznikají křehkosti ve vztahu a jak se jim vyvarovat,
 • uvědomit si, jak konkrétně Kristus manžele doprovází na cestě snubní spirály lásky,
 • naučit se v pravdě žít svůj manželský slib, mít naplněný manželský vztah Boží láskou.

Kurz probíhá v pěti setkáních průběhu školního roku vždy od září do května (střídá se sobotní a nedělní odpoledne). Jeho součástí je také doprovázení pro prohloubení probíraných témat ve vlastním manželském vztahu. Snažíme se také o individuální přístup, aby i rodiny s malými dětmi měly možnost najít prostor, jak svůj manželský vztah prohlubovat.

Trvalý kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu

Navazuje na základní kurz a je otevřený pro ty, kteří cítí ve svém srdci povoláni být zde i pro druhé (vlastní rodinu, farní rodinu, společenství…) a pomáhat druhým objevovat a žít tajemství lidské lásky v Božím plánu. Můžete si vybírat, co vám je blízké:

 • postupně prohlubovat své znalosti a uplatňovat je ve vztazích ke svým blízkým,
 • učit se doprovázet druhé manželské páry,
 • stát se lektory a provázet snoubence přípravou na manželství.

Vítáme celou rodinu, program pro děti je zajištěn.

Zájemci se mohou i v průběhu roku obracet na Táňu Blažkovou, tel.: 603 458 843, e-mail: blazkova [at] bihk.cz.

V období mimořádných opatření se setkávání konají on-line.


Provázející jednotlivými kurzy:

P. Stanislav Tomšíček

tomsicek.stanislav [at] dihk.cz

 • farář farnosti Svojanov
 • postgraduální studium rodiny a manželství při Institutu Jana Pavla II. na Lateránské univerzitě v Římě
 • přípravy snoubenců na manželství
 • doprovázení manželů

 

manželé Táňa a Libor Blažkovi

blazkova [at] dobrevztahy.cz, blazek [at] dobrevztahy.cz

 • postgraduální studium rodiny a manželství při Institutu Jana Pavla II. na Lateránské univerzitě v Římě
 • doprovázení manželů
 • přípravy snoubenců na manželství
 • poradenství v oblasti komunikace
 • mediace

 

a zajímaví hosté a odborníci...