Centrum pro rodinu - Tajemství lidské lásky

Tajemství lidské lásky

Formační kurzy pomáhají porozumět tajemství lidské lásky v Božím plánu a prohloubit manželský vztah

Povoláním každého člověka je láska - Jan Pavel II. nám otevřel strhující pohled na vztah viditelného hmotného světa a světa neviditelného, duchovního. Podrobné informace o kurzech, které pomáhají porozumět tajemství lidské lásky, jsou níže. 

Základní kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu (více...)
Trvalý kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu (více...)
Kurzy o doprovázení

VEDENI BOHEM  - o doprovázení ve vlastní rodině
Videokonference 4. 6. a 5. 6. 2021 (vždy od 19:45 do 21:45 hodin).
Osobní účast s prohloubením tématu od 4. 6. od 18:00 do 5. 6. 2021 do 18:00 v klášteře na Hoře Matky Boží Králíky. Může přijet celá rodina, program pro děti bude zajištěn. Nabízíme slevu pro rodiny, které by ji potřebovaly. Prosíme o rychlou odpověď, pokud vás nabídka zaujala.
Provázející jednotlivými kurzy:

P. Stanislav Tomšíček

tomsicek.stanislav [at] dihk.cz

  • farář farnosti Svojanov
  • postgraduální studium manželství a rodiny při Institutu Jana Pavla II. na Lateránské univerzitě v Římě
  • přípravy snoubenců na manželství
  • doprovázení manželů
  • mediace

 

manželé Táňa a Libor Blažkovi

blazkova [at] dobrevztahy.cz, blazek [at] dobrevztahy.cz

  • postgraduální studium manželství a rodiny při Institutu Jana Pavla II. na Lateránské univerzitě v Římě
  • doprovázení manželů
  • přípravy snoubenců na manželství
  • poradenství v oblasti komunikace
  • mediace

 

a zajímaví hosté a odborníci...