Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - ***

***

„Adventní setkávání“ -  BESEDY prosinec 2023

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého Vás srdečně zve na setkání formou přednášek a besed.

Přijďte posedět u čaje a kávy v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. Povíme si něco "o modlitbě" a pokusíme se přiblížit se "k Betlému" - k místu narození našeho Spasitele.

Tato setkání se uskuteční ve středu 13.  a 20. prosince 2023 se začátkem v 18:00hod.

Zváni jsou všichni, kteří se chtějí "živě" setkat při atmosféře Vánoc, které jsou radostným poselstvím. Dynamika a výkony, které jsou dnes kladeny na člověka, s sebou nesou důsledek přílišné uspěchanosti.  Tato setkání by mohla být příjemným duchovním zastavením. Vánoce jsou časem, kdy se smíme stát na chvíli opět malými dětmi a kdy se tento čas může zastavit. Těšíme se na Vás!

Více informací naleznete na přiloženém plakátku,
na emailu: crhk [at] bihk.cz, nebo na tel.: 776 236 926.
 

--- 

DEN S "CHARLESEM DE FOUCAULD"

Milé rodiny, milí Boží přátelé,

naše Centrum pro rodinu společně s Malými sestrami Ježíšovými pro Vás připravilo "Den s Charlesem de Foucauld", který bude v Římě dne 15. května 2022 svatořečen.

Pokud máte čas a chtěli byste se o tomto světci něco dozvědět, máte jedinečnou příležitost v sobotu 7. května 2022.

Od 9:00 hod. budou probíhat v prostorách Balbínky (budova Nového Adalbertina v HK) přednášky (...kdo je Charles de Foucauld, jaký byl jeho život, obrácení, jeho odkaz a spiritualita Malých sester Ježíšových).
Od 13:00 hod. pak bude mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové -  za poděkování.

Pro bližší informace nás kontaktujte na: crhk [at] bihk.cz.

---

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého pro Vás připravuje besedy nejrůznějších témat.

Poslední cyklus besed byl zaměřený na život svatého Josefa, Svaté rodiny (záznam na vyžádání). Pokud byste chtěli uspořádat besedu přímo u Vás ve farnosti, kontaktujte nás na: crhk [at] bihk.cz. Napište nám, jaká témata Vás zajímají...

Těšíme se na Vás!

Besedy jsou pro Vás připraveny zdarma. Finanční příspěvek je dobrovolný.

Bankovní účet/číslo účtu:   1006010044/5500
Variabilní symbol:   21599

 

„SITUACE VE SVATÉ ZEMI V DOBĚ JEŽÍŠE A JEJÍ SPECIFIKA“

Na přednášce jsme se dozvěděli o situaci židovského lidu v době Ježíšově a o jeho komplikovaném stavu s Římem. Povídali jsme si o různých židovských skupinách, které v té době v rámci judaismu existovaly a celkově se ponořili do kontextu doby, ve které Ježíš žil.

„SVATÁ RODINA A MÍSTA S NÍ SPOJENÁ“

Srdečně Vás zveme na druhou přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Svatá rodina a místa s ní spojená“.  

Jaká místa ve Svaté zemi jsou spojena s životem Svaté rodiny? Jaká je jejich současná podoba? Do jaké doby sahá tradice jejich uctívání? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět na dalším on-line setkání, kterým Vás provedou Karel HrdličkaAndy Loos.

„JEŽÍŠOVO UČENÍ A RANÉ KŘESŤANSTVÍ V KONTEXTU TEHDEJŠÍCH ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH SKUPIN“

Srdečně Vás zveme na druhou přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Ježíšovo učení a rané křesťanství v kontextu tehdejších židovských náboženských skupin“.  

Během přednášky si představíme učení židovských náboženských skupin, které existovaly v době Ježíšova života. Ukážeme si dále, jaké lze najít paralely a jaké odlišnosti mezi učením těchto skupin a učením Ježíšovým. Setkáním Vás provedou Karel HrdličkaAndy Loos.

„SVATÝ JOSEF - MUŽ VNITŘNÍHO MLČENÍ, VÍRY a ODEVZDANOSTI"

Srdečně Vás zveme na předposlední přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti“.  

Na dnešní besedě, která bude zároveň také "malou duchovní obnovou", si budeme povídat o životě svatého Josefa. Vztáhneme se k vnitřnímu životu tohoto našeho velkého ochránce v nebi, jenž je zářným vzorem hluboké kontemplace, modlitby, víry a odevzdanosti. Následně, v podobném duchu, si budeme povídat i na přednášce příští, která bude pokračováním této. Ponese téma "pokory a milosrdenství".

„POKORA a MILOSRDENSTVÍ - povídání o ctnostech a svatosti"

Srdečně Vás zveme na poslední přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti“.  

Dnešní beseda, která je také "malou duchovní obnovou", je pokračováním předchozí. Budeme si povídat o životě svatého Josefa a o jeho zářném příkladu. Svatý Josef vynikal skromností a duchovní dokonalostí. Ta předpokládá ctnosti, bez kterých není možné pomýšlet na náš duchovní růst. Pokora a milosrdenství jsou cestou ke svatosti. Svatost je pak výzvou "nejen" do dnešní doby.