Centrum pro rodinu - Příprava na manželství

Příprava na manželství

 

Jaro 2022

Jarní příprava snoubenců na život v manželství proběhne ve dnech 2.2. – 30.3.2022. Můžete se již nyní přihlašovat na: crhk [at] bihk.cz.

Centrum pro rodinu srdečně zve všechny partnerské dvojice, které plánují uzavřít církevní sňatek, nebo které se chtějí více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství a rodinu, na pravidelná setkávání v rámci bezprostřední přípravy na život v manželství.

Kurz zahrnuje osm setkání, během nichž budou zkušení lektoři, většinou manželské páry, uvádět účastníky do témat, jakými jsou např. rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace mezi partnery, konflikty a jejich řešení, sexualita jako dar, výchova dětí, hospodaření v rodině apod. Témata přípravy jsou uchopena tak, aby odrážela a vysvětlovala podstatu manželského slibu, který si snoubenci v průběhu církevního obřadu vzájemně vyměňují.

Účastníci obdrží po ukončení celého kurzu certifikát s potvrzením o jeho absolvování.

Bližší informace, kontakt a přihlašování na emailové adrese:   crhk [at] bihk.cz,   tel.:   495 063 430.

Těšíme se na Vás! Tento kurz jsme pro Vás uspořádali zdarma. Finanční příspěvek je dobrovolný. Děkujeme.

Bankovní účet/číslo účtu:   1006010044/5500
Variabilní symbol:   21599

---

Podzim 2021

Podzimní příprava snoubenců na život v manželství proběhne ve dnech 13.10. – 8.12.2021. Můžete se již nyní přihlašovat na: crhk [at] bihk.cz.

Centrum pro rodinu srdečně zve všechny partnerské dvojice, které plánují uzavřít církevní sňatek, nebo které se chtějí více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství a rodinu, na pravidelná setkávání v rámci bezprostřední přípravy na život v manželství.

Kurz zahrnuje osm setkání, během nichž budou zkušení lektoři, většinou manželské páry, uvádět účastníky do témat, jakými jsou např. rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace mezi partnery, konflikty a jejich řešení, sexualita jako dar, výchova dětí, hospodaření v rodině apod. Témata přípravy jsou uchopena tak, aby odrážela a vysvětlovala podstatu manželského slibu, který si snoubenci v průběhu církevního obřadu vzájemně vyměňují.

Účastníci obdrží po ukončení celého kurzu certifikát s potvrzením o jeho absolvování.

Bližší informace, kontakt a přihlašování na emailové adrese:   crhk [at] bihk.cz,   tel.:   495 063 430.

Těšíme se na Vás! Tento kurz jsme pro Vás uspořádali zdarma. Finanční příspěvek je dobrovolný. Děkujeme.

Bankovní účet/číslo účtu:   1006010044/5500
Variabilní symbol:   21599

---

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého Vás srdečně zve na „Pouť snoubenců“, která se uskuteční v sobotu 8. května 2021Rokoli. Vašimi provázejícími na pouti „se svatým Josefem“ budou O.Filip FoltánAndy Loos.

Rokole je mariánské poutní místo ležící nedaleko Bohdašína na severozápadním okraji Orlických hor. Podle legendy ve zdejších lesích zabloudilo děvčátko, které se o pomoc obrátilo k Panně Marii. Ta se dívence zjevila a za ruku ji vyvedla z lesa ven. Na místě zjevení vytryskl pramen a od té doby je zde studánka.

Naše putování bude směřovat k první schönstattské svatyňce v Čechách (v blízkosti provinčního domu Mariiných), která je věrnou kopií původní kapličky P. Marie v Schönstattě a nese poselství Betléma. Zde bude také v 16:00 hod. sloužena mše svatá na úmysl snoubenců s požehnáním snoubenců. Prošli bychom si předtím "Cestu manželů" s patnácti zastávkami a zamyšleními. Jednotlivá zastavení jsou symbolickým znázorněním pouti lidského života od seznámení se s partnerem, přes narození dětí, jejich výchovou i odchodem z domova, až k vlastnímu stárnutí.

Místem setkání bude spodní areál Rokole v místech původní kaple, pramene a Lorety v čase mezi 13:45 – 14:15 hod. Zde je také možnost parkování. Odtud se vydáme na „Cestu manželů“ směrem k místu, kde bude sloužena mše svatá.

Bližší informace na tel.: 495 063 430, e-mail: crhk [at] bihk.cz.

--- podle počtu poutníků s ohledem na protipandemická bude sloužena mše svatá před kapličkou ve venkovních prostorách ---

___

Jarní příprava snoubenců 2021

Jarní příprava snoubenců na život v manželství proběhla ve dnech 3.2. – 31.3.2021 ON-LINE  formou. Na podzim pro Vás chystáme další přípravu, na kterou je možné se přihlašovat už nyní. Kontaktujte nás na: crhk [at] bihk.cz.

Centrum pro rodinu srdečně zve všechny partnerské dvojice, které plánují uzavřít církevní sňatek, nebo které se chtějí více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství a rodinu, na pravidelná setkávání v rámci bezprostřední přípravy na život v manželství.

Kurz zahrnuje osm setkání, během nichž budou zkušení lektoři, většinou manželské páry, uvádět účastníky do témat, jakými jsou např. rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace mezi partnery, konflikty a jejich řešení, sexualita jako dar, výchova dětí, hospodaření v rodině apod. Témata přípravy jsou uchopena tak, aby odrážela a vysvětlovala podstatu manželského slibu, který si snoubenci v průběhu církevního obřadu vzájemně vyměňují.

Účastníci obdrží po ukončení celého kurzu certifikát s potvrzením o jeho absolvování.

Bližší informace, kontakt a přihlašování na emailové adrese:   crhk [at] bihk.cz,   tel.:   495 063 430.

Těšíme se na Vás! Tento kurz jsme pro Vás uspořádali zdarma. Finanční příspěvek je dobrovolný. Děkujeme.

Bankovní účet/číslo účtu:   1006010044/5500
Variabilní symbol:   21599

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

Přehled kontaktů, na kterých si můžete domluvit individuální přípravu:

► Kurz přípravy na manželství v Pardubicích

Přípravu vedou manželé T r a x l e r o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 608 449 866;   crhk [at] volny.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Dolním Újezdu u Litomyšle

Přípravu vedou manželé J u z o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 731 140 002;  juzova.marketa [at] dihk.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Novém Městě nad Metují

Přípravu vedou manželé B l a ž k o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 602 431 810; blazkova [at] dobrevztahy.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Pardubicích - Mněticích

Přípravu vedou manželé D e m l o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 777 020 192; priprava.demlovi [at] gmail.com

 

► Kurz přípravy na manželství v Rychnově nad Kněžnou

Kurz je určen všem partnerským dvojicím bez ohledu na to, zda už mají či nemají termín svatby.

Přípravu vedou manželé B a r a b á š o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 734 435 293; e.barabasova [at] seznam.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Bystrém v Orlických horách

Přípravu vedou manželé Marie a Josef B a r e š o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 737 330 870; bares128 [at] centrum.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Hlinsku

Přípravu vedou manželé D r a h o š o v i

Termín zahájení: dle individuální dohody

Hlásit se můžete a bližší informace dostanete na uvedených kontaktech.

Kontakt: 469 311 263; petr.drahos [at] gmail.com

 


► Kurz přípravy na manželství v Pardubicích

Manželé T r a x l e r o v i

Kontakt:  466 652 332, 608 449 866

crhk [at] volny.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Novém Městě nad Metují

Manželé B l a ž k o v i

Kontakt:  602 431 810

blazkova [at] dobrevztahy.cz

 

► Kurz přípravy na manželství v Dolním Újezdu u Litomyšle

Manželé J u z o v i

Kontakt:  731 140 002

juzova.marketa [at] dihk.cz