Centrum pro rodinu - Svatá rodina - Svatá země

Svatá rodina - Svatá země

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého Vás srdečně zve na „besedy pořádané on-line“, které budou probíhat vždy v pondělí od 19:00 hod. v období 19. 4. 2021 – 7. 6. 2021.

Tematicky budou zaměřeny na život svatého Josefa, Svaté rodiny.

Vašimi provázejícími budou – pedagog, cestovatel a odborník na dějiny a současnost Státu Izrael Mgr. Karel HrdličkaAndy Loos.

 

DRUHÁ BESEDA
3. května 2021 v 19:00 hod.
 „SVATÁ RODINA A MÍSTA S NÍ SPOJENÁ“


Srdečně Vás zveme na druhou přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Svatá rodina a místa s ní spojená“.  

Jaká místa ve Svaté zemi jsou spojena s životem Svaté rodiny? Jaká je jejich současná podoba? Do jaké doby sahá tradice jejich uctívání? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět na dalším on-line setkání, kterým Vás provedou Karel HrdličkaAndy Loos.

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). Během víkendu Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.

 Těšíme se na Vás!

 

TŘETÍ BESEDA
17. května 2021 v 19:00 hod.
 „JEŽÍŠOVO UČENÍ A RANÉ KŘESŤANSTVÍ V KONTEXTU TEHDEJŠÍCH ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH SKUPIN“


Srdečně Vás zveme na druhou přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Ježíšovo učení a rané křesťanství v kontextu tehdejších židovských náboženských skupin“.  

Během přednášky si představíme učení židovských náboženských skupin, které existovaly v době Ježíšova života. Ukážeme si dále, jaké lze najít paralely a jaké odlišnosti mezi učením těchto skupin a učením Ježíšovým. Setkáním Vás provedou Karel HrdličkaAndy Loos.

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). Během víkendu Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.

Těšíme se na Vás!

 

ČTVRTÁ BESEDA
31. května 2021 v 19:00 hod.
 „SVATÝ JOSEF - MUŽ VNITŘNÍHO MLČENÍ, VÍRY a ODEVZDANOSTI"


Srdečně Vás zveme na předposlední přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti“.  

Na dnešní besedě, která bude zároveň také "malou duchovní obnovou", si budeme povídat o životě svatého Josefa. Vztáhneme se k vnitřnímu životu tohoto našeho velkého ochránce v nebi, jenž je zářným vzorem hluboké kontemplace, modlitby, víry a odevzdanosti. Následně, v podobném duchu, si budeme povídat i na přednášce příští, která bude pokračováním této. Ponese téma "pokory a milosrdenství".

Těší se na Vás Andy Loos!

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). V den přednášky Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.

 

PÁTÁ BESEDA
7. června 2021 v 19:00 hod.
 „POKORA a MILOSRDENSTVÍ - povídání o ctnostech a svatosti"


Srdečně Vás zveme na poslední přednášku z cyklu besed pořádaných on-line na téma „Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti“.  

Dnešní beseda, která je také "malou duchovní obnovou", je pokračováním předchozí. Budeme si povídat o životě svatého Josefa a o jeho zářném příkladu. Svatý Josef vynikal skromností a duchovní dokonalostí. Ta předpokládá ctnosti, bez kterých není možné pomýšlet na náš duchovní růst. Pokora a milosrdenství jsou cestou ke svatosti. Svatost je pak výzvou "nejen" do dnešní doby.

Těší se na Vás Andy Loos!

Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na e-mail: crhk [at] bihk.cz (do přihlášky stačí napsat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo). V den přednášky Vám bude zaslán přihlašovací link.

Bližší informace na tel.: 776 236 926, e-mail: crhk [at] bihk.cz, www.bihk.cz/aktivity a duchovni sluzby/pastorace rodin.

___

19.4.2021 - Situace ve Svaté zemi v době Ježíše a její specifika

3.5.2021 - Svatá rodina a místa s ní spojená

17.5.2021 - Ježíšovo učení a rané křesťanství v kontextu tehdejších židovských náboženských skupin

31.5.2021 - Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti

7.6.2021 - Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti

 

___

Besedy jsou pro Vás připraveny zdarma. Finanční příspěvek je dobrovolný.

Bankovní účet/číslo účtu:   1006010044/5500
Variabilní symbol:   21599

 

Již proběhlo:
„SITUACE VE SVATÉ ZEMI V DOBĚ JEŽÍŠE A JEJÍ SPECIFIKA“


Záznam z besedy na vyžádání na: crhk [at] bihk.cz.

Na přednášce jsme se dozvěděli o situaci židovského lidu v době Ježíšově a o jeho komplikovaném stavu s Římem. Povídali jsme si o různých židovských skupinách, které v té době v rámci judaismu existovaly a celkově se ponořili do kontextu doby, ve které Ježíš žil.

Přednáškou a besedou Vás provázeli - pedagog, cestovatel a odborník na dějiny a současnost Státu Izrael Karel Hrdlička a Andy Loos.


BESEDY

3.5.2021 - Svatá rodina a místa s ní spojená

17.5.2021 - Ježíšovo učení a rané křesťanství v kontextu tehdejších židovských náboženských skupin

31.5.2021Svatý Josef - muž vnitřního mlčení, víry a odevzdanosti

7.6.2021Pokora a milosrdenství - povídání o ctnostech a svatosti