Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - Verše, modlitby, povzbuzení...

Verše, modlitby, povzbuzení...

Vítejte na stránkách Centra pro rodinu. V této sekci pro Vás budeme přidávat duchovní slovo, verše, citáty a jiná povzbuzení.

"Rodina, to je první řád, na kterém spočívá celá společnost i všechny její instituce, a tento řád nezaložil sv. Benedikt, sv. Dominik, sv. Jan Bosco apod., ale sám Bůh ráje. Je to tedy nejstarší a nejpočetnější řád božského původu. Je to regule, řehole, ta když se věrně zachovává, je zárukou všeho dobra."

Dominikán P. Ambrož Svatoš, blahé paměti

--

Modlitba ke svatému Josefovi

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.

A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. 

 
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.
 
Pečlivý strážce svaté rodiny,
opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás, laskavý otče,
všechnu nákazu bludů a zkaženosti.
Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji 
s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života,
tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství. 
 
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili,
zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen. 
(Lev XIII.)