Kancléř a administrativní odbor - Biřmovací formuláře ke stažení

Biřmovací formuláře ke stažení

Před použitím formulářů si, prosíme, přečtěte pokyny na úvodní stránce této sekce.

Pozn.: Formulář "Biřmovací lístek - pro jednostranné vyplnění v PC (dot)" slouží k vyplnění jedné strany lístků na počítači a následnému dopisování druhé strany ručně (při biřmování na jiném místě, kde je třeba lístek předložit).

Při použití formuláře "Biřmovací lístek - pro oboustranné vyplnění v PC (dot)" je třeba pamatovat na správné vztažení souvisejících lístků na přední a zadní straně formuláře k jedné osobě (využije se při biřmování v místě přípravy).