Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kancléř a administrativní odbor - Archiv biskupství

Archiv biskupství

Archiv Biskupství královéhradeckého není samostatným právním subjektem ani akreditovaným archivem ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě  a působí v rámci administrativního odboru diecézní kurie. Řídí se platnými předpisy církevního práva Codex Iuris Canonici 1983 (kán. 486-491).

Archiv Biskupství královéhradeckého

Pro duchovní Královéhradecké diecéze poskytujeme poradenství v oblasti zacházení s dokumenty a vedení farních kronik i kanceláře. Některé základní pokyny a vzory naleznete pod záložkou Ke stažení.

Archiv Biskupství královéhradeckého uchovává dokumenty vzniklé ze spisové manipulace konzistoře a ordinariátu. Samotný archiv pečuje o písemné materiály od roku 1919 a mladší, dokumenty starší jsou v úschově Státního oblastního archivu v Zámrsku, pobočka Státní okresní archiv Hradec Králové.

Archivní fondy farností (fondy typu „Farní úřad“) jsou v úschově v síti Státních oblastních archivů (Brno, Litoměřice. Praha a Zámrsk), v jejich okresních pobočkách.

K hledání archivních fondů, místa jejich uložení a stavu zpracování je vhodné využít databázi Ministerstva vnitra (pro rychlejší vyhledávání nastavuje uvedený odkaz databázový filtr na Římskokatolickou církev).

Pro genealogická bádání jsme schopni poskytovat informace velmi omezeně, neboť matriky vedené do r. 1949 jsou vlastnictvím státu a nalézají se v síti státních oblastních archivů. Detailní informace naleznete v sekci Matriční pátrání.

Badatelům jsme schopni poskytovat informace o historii biskupství, farností, duchovních a o církevních archivních fondech. Badatel musí mít na paměti, že archivní fondy Biskupství královéhradeckého a farností diecéze jsou soukromým majetkem.

V případě zájmu o informace nebo studium materiálů uložených v archivu Biskupství královéhradeckého se prosím obracejte přímo na archiváře diecézní kurie. V případě zájmu o studium materiálů uložených v síti státních oblastních archivů je povolení biskupství třeba ke studiu matriční agendy mladší 100 let a v případě fondů ve vlastnictví biskupství a kapitul ke studiu materiálu mladšího 100 let. Bližší informace je schopna poskytnout také obsluha příslušné badatelny.

Vzhledem k personálním i prostorovým možnostem bohužel nejsme schopni poskytovat odborné praxe studentům.


Pro kontakt s archivem
Biskupství královéhradeckého
užívejte adresu archiv [at] bihk.cz.

V záležitostech pátrání po předcích
a vytváření rodokmenů

se obracejte na příslušné
Státní oblastní archivy,
které uchovávají a spravují sbírky matrik.