Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kancléř a administrativní odbor - Matriční pátrání

Matriční pátrání

V archivu jsou uloženy druhopisy matrik všech farností Královéhradecké diecéze uceleně od roku 1950 do současnosti. Tato sbírka však slouží primárně jako ochranné opatření k zabránění ztráty údajů. 

Archiv Biskupství královéhradeckého není oprávněn vystavovat jakákoliv potvrzení zápisu ve farních matrikách – např. potvrzení o křtu, sňatku apod. V případě žádostí o toto potvrzení se proto obracejte přímo na konkrétního duchovního správce v místě konkrétního církevního úkonu, kde jsou uloženy originály. 

Matriky před rokem 1950 (obsahující záznamy o dosud žijících osobách) jsou uloženy  na příslušných matričních úřadech. V případě zájmu o získání údajů z těchto matrik je třeba požádat personál přímo na příslušném matričním úřadě. V záležitostech pátrání  po předcích ve starších obdobích a vytváření rodokmenů se obracejte na příslušné Státní oblastní archivy, které uchovávají a spravují sbírky matrik. Matriční knihy jsou z velké části digitalizované a přístupné na webových stránkách zmíněných archivů:

Státní oblastní archiv v Hradci Králové (včetně vikariátů Jilemnice a Havlíčkův Brod)

Státní oblastní archiv v Praze (pouze vikariát Kutnohorsko-poděbradský)

Státní oblastní archiv v TřeboniMoravský zemský archiv (pouze vikariát Humpolec)

Upozornění pro badatele

Od 1. ledna 2022 došlo ke změně názvu a sídla Státního oblastního archivu v Zámrsku na Státní oblastní archiv Hradec Králové. Byť je mezi badatelskou veřejností dosud znám a hojně využíván starší název Zámrsk, není již aktuální. Instituce byla vnitřně rozčleněna na Archivní oddělení Hradec Králové a Archivní oddělení Zámrsk s působností pro každou část bývalého Východočeského kraje. Matriky jsou uloženy fyzicky v Archivním oddělení Zámrsk.


Pro kontakt s archivem
Biskupství královéhradeckého
užívejte adresu archiv [at] bihk.cz (archiv[at]bihk[dot]cz).

V záležitostech pátrání po předcích
a vytváření rodokmenů

se obracejte na příslušné
Státní oblastní archivy,
které uchovávají a spravují sbírky matrik.