Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní centrum pro mládež - Animátorský kurz

Animátorský kurz

Diecézní centrum pro mládež zahájí na podzim nový ročník Animátorského kurzu, který formuje mladé lidi k práci s dětmi a mládeží, pomáhá jim naučit se vést společenství, podporovat své vrstevníky ve víře, ale také být aktivními lidmi  ve své farnosti, vikariátu a diecézi.

  • Jedná se o dvouletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16 - 23 let.

  • Kurz obsahuje pět víkendových setkání ve školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách na DCŽM Vesmír.

  • Program zahrnuje formaci skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport.

  • Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, pokřtěný katolík a mít chuť být aktivní pro druhé.

Animátorský kurz 2024-2026

Přihlašování na nový animátorský kurz 2024-2026 bude možné od 1.7.2024 do 30.9.2024 řádně vyplněnou přihláškou (nutnou součástí je doporučení kněze) doručenou na adresu:

Diecézní centrum pro mládež (DCM)
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové 

Doručení přihlášky bude potvrzeno sms či emailem. V případě nepotvrzení přijetí do 14 dnů od odeslání nás prosím kontaktujte na adrese: dcm [at] bihk.cz (dcm[at]bihk[dot]cz). Zároveň je možné zaslat sken vyplněné přihlášky emailem na adresu: dcm [at] bihk.cz (dcm[at]bihk[dot]cz) a originál (fyzickou verzi) přinést na první setkání. 

Termíny setkání a další informace týkající se nového animátorského kurzu naleznete níže. 

Přihláška bude k dispozici zde již za několik málo dní. 

 

Často kladené otázky (FAQ)

O co jde?
Jedná se o dvouletý kurz připravující mladé lidi pro práci se skupinami dětí a mládeže. 

Kdo se může přihlásit a jaké jsou podmínky přijetí do kurzu?
Kurz je určen pro mladé lidi ve věku 16–23 let. Účastník by měl být pokřtěný a věřící katolík, splňující věkovou hranici, s touhou být aktivní pro druhé lidi. Rovněž je důležitá otevřenost pro nová dobrodružství a doporučení od kněze, které je součástí přihlášky.

Potřebuji nějaké superschopnosti? Musím být vedoucí spolča, nebo jiné skupiny?
Vůbec ne! Animátor není šéf skupiny ani o vyvolený zástupce či vedoucí. Slovo anima, z něhož je termín odvozen, znamená duše. Animátor je tedy člověk, který do skupiny přináší “dech života” a k tomu žádné superschopnosti třeba nejsou. 

Jak často a kde se setkání konají?
Scházíme se po dva roky – pět víkendů během školního roku a jedno pětidenní soustředění v červenci. Všechna setkání se konají na Diecézní centru života mládeže Vesmír (více informací zde). 

Termíny pro první ročník – kurz 2024–2026:

  • 15.-17.11.2024
  • 13.-15.12.2024
  • 7.-9.2.2025
  • 25.-27.4.2025
  • 23.-25.5.2025
  • 29.6.-4.7.2025

Na jaké oblasti rozvoje se můžeme těšit?
Zaměřujeme se zejména na oblast sebepoznání, vedení společenství, víry a liturgie, pastorační aktivity (farnosti a vikariátu) a spolupráce v kolektivu.

Kolik celý kurz stojí?
Setkání se platí jednotlivě po 400 Kč. Jedná se o cenu dotovanou Biskupstvím královéhradeckým. Pokud by pro někoho byla finanční stránka překážkou k účasti, neváhejte nás kontaktovat.

Kdo nás kurzem bude provázet?
Těšit se můžete na Klárku Petrovou, Josi Pazderovou a doprovázejícího kněze o. Michala Šramka. 

Mám více dotazů, na koho se můžu obrátit?
Pro více informací neváhej kontaktovat vedoucí DCM Kláru Petrovou emailem (petrova [at] bihk.cz (petrova[at]bihk[dot]cz)), nebo na telefonním čísle 734 435 358. 

VideoAnimátorský kurz 2022/2024 byl ukončen.

Animátorský kurz 2023/2025 právě probíhá.

Na Animátorský kurz 2024/2026 spuštěno přihlašování od 1.7.2024 do 30.9.2024.

Vaše dotazy a otázky rádi zodpovíme buď přes email dcm.bihk [at] gmail.com (dcm[dot]bihk[at]gmail[dot]com), nebo telefonicky na čísle 734 435 358 (Klára Petrová).