Diecézní centrum pro mládež - Pracovníci DCM

Pracovníci DCM

Diecézní centrum pro mládež vzniklo v naší diecézi v roce 1995. Od toho roku se na různých pracovních pozicích vystřídalo mnoho lidí a to nejen z řad kněží, ale i laiků. 

Jejich přehled uvádíme v následující tabulce a moc jim děkujeme za práci, kterou pro mládež udělali. 

Jméno pracovníka  Roky služby
P. Pavel Rousek 1995  - 2005
P. Tomáš Hoffmann 2005 - dosud
Ludmila Horáčková 1995 - 2015
Dominika Stráníková 1996 - 1997
Kateřina Polívková 1997 - 1999
Marie Jeřábková  2007 - 2008
Marie Adámková  2009 - 2012
Zdislava Černochová 2001 - 2013
Marie Sejkorová  2012 - 2017
Tomáš Vlček 2012 - 2013
Zdeňka Daňková 2015 - 2016
Jana Brátová  2015 - 2017
Tereza Teclová  2017 - 2019
Anna Martincová 2017
Sára Valtrová  2017 - 2018
Kateřina Pavlistová  2018 - 2020