Diecézní centrum pro mládež - Pracovníci DCM

Pracovníci DCM

Diecézní centrum pro mládež vzniklo v naší diecézi v roce 1995. Od toho roku se na různých pracovních pozicích vystřídalo mnoho lidí a to nejen z řad kněží, ale i laiků. 

Jejich přehled uvádíme v následující tabulce a moc jim děkujeme za práci, kterou pro mládež udělali. 

Jméno pracovníka Roky služby
P. Pavel Rousek1995  - 2005
P. Tomáš Hoffmann2005 - dosud
Ludmila Horáčková1995 - 2015
Dominika Stráníková1996 - 1997
Kateřina Polívková1997 - 1999
Marie Jeřábková 2007 - 2008
Marie Adámková 2009 - 2012
Zdislava Černochová2001 - 2013
Marie Sejkorová 2012 - 2017
Tomáš Vlček2012 - 2013
Zdeňka Daňková2015 - 2016
Jana Brátová 2015 - 2017
Tereza Teclová 2017 - 2019
Anna Martincová2017
Sára Valtrová 2017 - 2018
Kateřina Pavlistová 2018 - 2020